„MYwy” – Krakowski Teatr Tańca

16 i 17 grudnia o 19:00 zapraszamy na premierę spektaklu Krakowskiego Teatru Tańca, który wyrasta z inspiracji polską techniką tańca współczesnego, spajającą polską tradycję ludową i przetwarzającą ją w specyficzny kod ruchowy.

Żywe Pomniki 2017

Zapraszamy 8 grudnia 2017 o godzina 13:00 na ul. Kanoniczą 5, pod historyczną siedzibę Teatru Cricot 2 na wyjątkowe wydarzenie.