ABC Awangardy – cykl wykładów

Cricoteka oraz Ośrodek Badań nad Awangardą działający przy Wydziale Polonistyki UJ zapraszają na cykl spotkań poświęconych tradycji ruchu awangardowego.
 
Awangarda – „stan ducha”, sytuacja egzystencjalna, „motor artystycznej transgresji”, podstawowa forma modernistycznych praktyk, zbiorcze określenie XX-wiecznych kierunków artystycznych, nowy styl życia. Z pewnością „awangarda” posiada różnorodne, nierzadko sprzeczne sensy. Ma pluralistyczny charakter, współtworzą ją kierunki artystyczne o różnych, często nieuzgadnialnych ze sobą programach. Wśród znanych powszechnie wymienić można futuryzm, dadaizm, surrealizm, ale także bardziej efemeryczne jak syntetyzm czy impulsjonizm. Lokalne awangardy wytworzyły zaś własne warianty wspomnianych nurtów – takie jak czeski poetyzm czy bałkański zenityzm.
kolorowy napis z rozsypującymi się literami układający się w ABC Awangardy
Cykl wykładów ABC Awangardy ma służyć przybliżeniu zagadnień związanych z rozwojem sztuki eksperymentalnej w XX wieku. Prelegenci spróbują podczas kolejnych spotkań odpowiedzieć na pytania o miejsce awangardy w dzisiejszym świecie, o jej czasowe ramy, o związane z nią stereotypowe wyobrażenia, o jej niesamowity potencjał. Proponowana formuła spotkań (popularyzatorskie wykłady i towarzyszące niektórym z nich warsztaty) umożliwi nie tylko efektywną prezentację ciekawych zagadnień, ale przede wszystkim będzie sprzyjać twórczej dyskusji oraz kreatywnej wymianie myśli.
 
Wykłady otwarte! Wstęp wolny.
 
27.11, 17:00
A jak Awangarda – Jarosław Suchan
 
11.12, 17:00
F jak Futuryzm – Przemysław Strożek
 
8.01, 17:00
C jak Cricot – Karolina Czerska
 
22.01, 17:00
B jak Bauhaus – Małgorzata Leyko
 
5.02, 17:00
E jak Europa Środkowa – Jakub Kornhauser
 
12.03, 17:00
D jak Dada – Tomasz Cieślak-Sokołowski