Biskupi

Biskupi - "Nigdy tu już nie powrócę�", 1988 w zbiorach Cricoteki

Biskupi – „Nigdy tu już nie powrócę�”, 1988 w zbiorach Cricoteki