Film „Kantor ist da” 1968

Kadr z filmu "Der Kunstler und seine Welt. Kantor ist da", Saarbrücken TV, 1968

Kadr z filmu „Der Kunstler und seine Welt. Kantor ist da”, Saarbrücken TV, 1968

Film „Der Kunstler und seine Welt. Kantor ist da”

 

Na przełomie III i IV 1968 artysta przebywa w Norymberdze, gdzie na potrzeby filmu „Der Kunstler und seine Welt. Kantor ist da”  nakręconego przez Saarbrücken TV we współpracy z Dietrichem Mahlowem, dyrektorem Kunsthalle w Norymberdze, realizuje trzy happeningi:

„Rozmowa z Nosorożcem”

„Die Grosse Emballage”

„Lekcja anatomii wedle Rembrandta”