Lata 1956 – 1974

1956
Jako scenograf przenosi swoje eksperymenty formalne na oficjalne sceny. Pisze prace teoretyczno-polemiczne. Indywidualna wystawa malarstwa w Galerii „Po prostu” w Warszawie – pierwsza w Polsce manifestacja sztuki informel. Wyjeżdża na krótko do Wiednia.

1957
Zostaje współzałożycielem Grupy Krakowskiej, której kilkakrotnie był później prezesem.
Indywidualna wystawa malarstwa inaugurująca działalność Galerii Krzysztofory.
Współorganizuje II Wystawę Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Była to najważniejsza manifestacja sztuki nowoczesnej w Polsce od 1948 r.

1958
Wchodzi w żywy i stały kontakt ze sztuką międzynarodową. Podróż do Szwecji i Paryża. Wystawa indywidualna w Galerii Samlaren w Sztokholmie. Bierze udział w wystawie „L’art du XXI siecle. Randez-vous de l’avant-garde internationale”, Charleroi, Palais des Exposition. Wykonuje ilustracje do pierwszego po wojnie książkowego wydania dramatu Witolda Gombrowicza Iwona, księżniczka Burgunda (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1958).
Umiera w Krakowie Maria Jarema, z którą łączyła go wieloletnia przyjaźń.

1959
Indywidualne wystawy malarstwa w Galerie H. Le Gendre w Paryżu i w Kunsthalle w Düsseldorfie. Udział w światowej wystawie Documenta 2 w Kassel.

1960
Indywidualne wystawy malarstwa w Saidenberg Gallery w Nowym Jorku i w Galerii 54 w Göteborgu. Uczestniczy w XXX Biennale w Wenecji. Rozpoczyna próby nowego spektaklu Teatru Cricot 2 – W małym dworku St. I. Witkiewicza.

1961
Przez okres 1 semestru prowadzi gościnne wykłady na Wydziale Malarstwa Hochschule für Bildende Künste w Hamburgu. Dłuższy pobyt w Niemczech, Szwecji, Włoszech i we Francji. Wystawa indywidualna w Galerie H. Le Gendre w Paryżu. W Krakowie, w Galerii Krzysztofory przygotowuje inscenizację sztuki St. I. Witkiewicza W małym dworku (premiera 14 I 1961) i prawie równocześnie dekoracje oraz kostiumy do Nosorożca E. Ionesco (Teatr Stary).

1962
Wraca w połowie roku do Krakowa. Przygotowuje inscenizację i scenografię do opery Masseneta Don Kichot.

1963
Urządza w Galerii Krzysztofory w Krakowie wielką „Wystawę Popularną”, która jest jednym z pierwszych w Polsce environnement. Inscenizuje w tej samej galerii sztukę St. I. Witkiewicza Wariat i zakonnica (premiera 8 VI 1963). Wykonuje pierwsze emballages.

1964
Podróż do Szwajcarii, Niemiec i do Francji. Indywidualna wystawa malarstwa w Galerie Alice Pauli w Lozannie. Udział w wystawie polskiego malarstwa „Profile IV” w Bochum. Rozpoczyna serię obrazów (collages) z parasolami. Pisze Manifest Emballages. Manifesty stają się z czasem jego metodą i podstawą wszystkich późniejszych działań artystycznych.

1965
Wyjazd do USA (siedem miesięcy). Organizuje w Warszawie i w Krakowie pierwsze swoje happeningi („Cricotage”, „Linia Podziału”).

1966
Dłuższy pobyt w Niemczech. W Baden-Baden realizuje z niemieckimi aktorami spektakl Der Schrank (Szafa) wg wcześniejszej swojej inscenizacji sztuki St. I. Witkiewicza W małym dworku. Powtarza spektakl w Monachium, Heidelbergu, Bochum i Essen.
Wystawy indywidualne w Baden-Baden (Staatliche Kunsthalle), Paryżu (Galerie de l’Université), Bazylei (Galerie Handschin) i Sztokholmie (Galerie Pierre). W Bazylei urządza happening „Le Grand Emballage”. W Polsce uczestniczy w Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach, gdzie wykonuje „Emballage-Voyageur”.

Oprac. Józef Chrobak
Oprac. działu: Jolanta Kunowska