O cricotece

                   

Image

Tadeusz Kantor, "Mój pomnik", 1990

własność prywatna, fot. Cricoteka

 

 

 

 

 

Istniejący od 1980 roku Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora  Cricoteka (przy ul. Kanoniczej 5, obecnie siedziba Archiwum), początkowo działający jako Ośrodek Teatru Cricot 2 założony został z inicjatywy samego artysty. Przez blisko 10 lat tworzył instytucjonalne podstawy do funkcjonowania kantorowskiego teatru, pełniąc równocześnie rolę "Żywego Archiwum" twórczości teatralnej Kantora, dla zachowania jego idei "nie w martwym systemie bibliotekarskim, lecz w umysłach i wyobraźni następnych pokoleń". Zgodnie z testamentem Mistrza zadanie to realizuje nadal Cricoteka jako swój podstawowy, najważniejszy cel statutowy, bazując na powstałym i przechowywanym w Krakowie unikalnym zbiorze kilkuset obiektów oraz kostiumów ze spektakli Teatru Cricot 2, pism teoretycznych, rysunków i projektów Kantora, rejestracji wideo, dokumentacji fotograficznej, wreszcie tysięcy wielojęzycznych recenzji, czasopism, książek - plonu wieloletnich wędrówek Tadeusza Kantora i jego aktorów, który stale jest rozbudowywany o nowe pozycje i naukowo opracowywany. Cricoteka jest specyficzną instytucją, pełniącą równolegle funkcję archiwum, "muzeum", galerii i placówki naukowej.

Rodzajem "aneksu" Cricoteki jest Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora  działająca od 1995 r. W tym mieszkaniu - pracowni Tadeusz Kantor w latach 1987-1990 tworzył ostatnie dzieła swojego życia. Obok tego "Biednego Pokoiku Wyobraźni", funkcjonuje niewielka galeria.

W październiku 2005 roku ze strony Województwa Małopolskiego – organizatora Cricoteki, pojawiła się propozycja stworzenia nowej siedziby dla instytucji w dawnej Elektrowni Podgórskiej przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie.

Plany zakładały zaadaptowanie na potrzeby Ośrodka zabytkowych budynków dawnej elektrowni oraz stworzenie zintegrowanego z nimi, nowoczesnego obiektu nowej siedziby Cricoteki.

W 2006 w międzynarodowym konkursie architektonicznym wyłoniono koncepcję autorstwa IQ2 Konsorcjum (Wizja Sp. z o.o.- Stanisław Deńko, nsMoonStudio Sp. z o.o.- Piotr Nawara, Agnieszka Szultk, Kraków).

W 2009 roku projekt Cricoteki otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn. Budowa nowej siedziby Cricoteki w tym Muzeum Tadeusza Kantora z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środki na wkład własny pochodzące z budżetu Województwa Małopolskiego.

W grudniu 2009 roku podpisano umowę na realizację budowy z firmą Chemobudowa S.A.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Cricoteki odbyło się 12 września 2014 roku.