Plastyka

Image

Tadeusz Kantor, Mały Manifest, 1978, maszynopis autorski Archiwum Cricoteki.

 

Dział "Plastyka" obejmuje twórczość malarską Tadeusza Kantora, obiekty stworzone przez artystę dla Teatru Cricot 2, ale również te funkcjonujące jako autonomiczne dzieła sztuki i wreszcie działania happeningowe Kantora, które artysta sam zaliczał do plastyki.

 

Małgorzata Paluch-Cybulska