Bibliografia

(opracowana na podstawie zasobów Archiwum Cricoteki)

  I. Publikacje książkowe tekstów Tadeusza Kantora (w porządku alfabetycznym)

 1. Het Circus van de Dood , opracowanie: Johan de Boose, International Theatre & Film Books, Amsterdam 1991
 2. La classe morta de Tadeusz Kantor ,  tłumaczenie i opracowanie: Luigi Marinelli, Silvia Parlagreco. Libri Scheiwiller, Mediolan, 2003
 3. Halászínház , opracowanie: Király Nina, Prospero Könyvek. Budapeszt - Szeged 1994
 4. A Journey Through Other Spaces Essays and Manifestos 1944-1990 Tadeusz Kantor, redakcja i tłumaczenie: Michal Kobialka. University of California Press Berkeley / Los Angeles / Londyn 1993
 5. Lezioni milanesi, Ubulibri, Mediolan 1988 / Leçons de Milan, Actes Sud / Papiers, Paryż 1990 / Lekcje mediolańskie , Cricoteka, Biuro Kongresowe Urzędu Miasta Krakowa, Kraków 1991
 6. Metamorfozy, Teksty o latach 1938-1974 ,  wybór i opracowanie: Krzysztof Pleśniarowicz. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000
 7. Metamorphoses,  Chene/Hachette - Galerie de France, Paryż 1982
 8. Niech sczezną artyści,  redakcja: Hidenaga Otori, Sakuhinsa, Tokio 1990
 9. La mia opera. Il mio viaggio. Commento intimo, Federico Motta Editore S.p.A., Mediolan 1991 / Ma création, Mon voyage. Commentaires intimes, Editions Plume, Paryż 1991
 10. Pisma.
  • Tom I: Metamorfozy. Teksty o latach 1934-1974
  • Tom II:  Teatr Śmierci. Teksty z lat 1975-1984
  • Tom III: Dalej już nic. Teksty z lat 1985-1990

   wybrał i opracował: Krzysztof Pleśniarowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław,  Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Kraków, Wrocław 2004 - 2005
 11. Ein Reisender - seine Texte und Manifeste, redakcja: Piotr Nawrocki, Heinz Neidel, Manfred Rothenberger, Verlag für moderne Künst, Norymberga 1988
 12. Le théâtre de la mort, redakcja: Denis Bablet, L' Age d'Homme, Lozanna 1977, 1985 / Il teatro della morte, redakcja: Denis Bablet, Ubulibri, Mediolan 1979, 2000 / Le théâtre de la mort,  redakcja: Denis Bablet, Parco Picture Backs, Tokio 1982 / El teatro de la muerte redakcja: Denis Bablet, Ediciones de la Flor, Buenos Aires 1984
 13. Wielopole - Wielopole Ubulibri, Mediolan 1981 / Wielopole, Wielopole Wydawnictwo Literackie, Kraków - Wrocław 1984 / Wielopole - Wielopole,  Marion Boyars, Londyn 1990
   
   
Opracowanie: Anna Halczak
Drukuj: aktualna strona, wszystkie strony