Bibliografia

II. Wywiady Tadeusza Kantora (w porządku chronologicznym)

 

 1. O taszyźmie, filmie abstrakcyjnym i nowoczesnej scenografii, rozm. przepr. Antoni Dzieduszycki, w: "Odra" 1958, nr 1, s. 10 
 2. Czy nowa awangarda? rozm. przepr. Jerzy Madeyski, w: "Życie Literackie" 1959, nr 44
 3. Kantor at full gallop, rozm. przepr.  Claude Oliver, w: "Guardian" 1972, nr 258
 4. Entretien avec Denis Bablet, rozm. przepr. Denis Bablet, w: "Travail Théâtral", 1972, zima
 5. Teatr "i",  rozm. przepr.  Zbigniew Taranienko, w: "Kultura" 1973, nr 32
 6. Przedmiot staje się aktorem,  rozm. przepr. Teresa Krzemień, w: "Kultura" 1974, nr 37
 7. Świadomość sztuki,  rozm. przepr.  Marian Sienkiewicz, w: "Literatura", 1974, nr 48
 8. Tadeusz Kantor, rozm. przepr.  Philippe du Vignal, w: "L'art vivant"  1974, nr 50 
 9. Tadeusz Kantor. La Classe morte, rozm. przepr. Philippe du Vignal, w: "Art Press International" 1977, kwiecień
 10. Sulla scena passano fantasmi d'avanguardia,  rozm. przepr. Roberto de Monticelli, w: "Corriere della Sera" 29 I 1978
 11. La classe morte,  rozm. przepr. Yvonne Davis, w: "Théâtre/Public" 1978, marzec
 12. Trafić do światowego muzeum, rozm. przepr. Krzysztof Pleśniarowicz, w: "Kultura" 1978, nr 30
 13. Kantor profeta dell'avanguardi, rozm. przepr. E. Piergiacomi, w: "Sipario" 1978, nr 383
 14. Dzieło sztuki jest zamknięte,  rozm. przepr. Anna Grzejewska, w: "Miesięcznik Literacki" 1978, nr 10
 15. La solution al arte es la obra cerrada porque la abieta es facil y  propiciatoria al consumismo, rozm. przepr.  Fernando de Ita, w: "uno mas uno" 10 III 1979
 16. Nowa sytuacja w sztuce, rozm. przepr. Elżbieta Morawiec, w: "Życie Literackie" 1979, nr 2
 17. Metoda klisz, rozm. przepr.  Leo Caplan, Krystyna Rabińska, w: "Dialog" 1980, nr 12
 18. Un entretien avec...  Du théâtre clandestin au Théâtre Zéro, rozm. przepr. Raymonde Temkine, w: "Commedie-Française" 1980, nr 12
 19. Kantor a présent, rozm. przepr. Anne Ubersfeld, w: "Théâtre/Public" 1981, nr 39
 20. Rozmowa z Tadeuszem Kantorem , rozm. przepr. Wiesław Borowski, w:
  Tadeusz Kantor , Wiesław Borowski. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982
 21. Kantora przekraczanie doskonałości, rozm. przepr. Bogdan Gieraczyński, w: "Odra" 1983, nr 6
 22. Conversacion con Tadeusz Kantor, rozm. przepr. Juan Carlos Vidal, w: "Los Cuadernos del Norte", 1983, maj - czerwiec
 23. Kantor, le péché, les poubelles, l'éternité, rozm. przepr. Guy Scarpetta, w: "Art Press" 1983, czerwiec
 24. Kantor, une autre vision de l'art et du théâtre, rozm. przepr. Michel Giroud, w: "Kanal magazine" 1984, październik
 25. Qu'ils crevent, les artistes! rozm. przepr. Philippe du Vignal, w: "Art press" 1985, wrzesień
 26. Postawa artysty - uczciwość i prawda, rozm. przepr.  Bożena Winnicka, w: "Życie literackie" 1985, nr 40
 27. Był absolutnym heretykiem... O Stanisławie Ignacym Witkiewiczu mówi Tadeusz Kantor, rozm. przepr.  Jan Kłossowicz, w: "Literatura" 1985, nr 8
 28. An interview with the director of Cricot 2 Tadeusz Kantor, rozm. przepr. Uri Hertz, w: "Third Rail" 1985/86, nr 7
 29. Let the Artists Die? An Interview with Tadeusz Kantor, rozm. przepr. Michal Kobialka, w: "TDR/The Drama Review" 1986, jesień, nr 30
 30.  O fotografii z Tadeuszem Kantorem/Tadeusz Kantor on photography, rozm. przepr. Andrzej Matynia, w: "Projekt" 1987, nr 3
 31. Spotkania z Tadeuszem Kantorem, rozm. przepr.  Krzysztof Miklaszewski. Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1989, TKECh, Kraków 1992
 32. Tadeusz Kantor. Réponses a onze questions,  rozm. przepr. Jean Duvignaud,  Françoise Gründ, w: "Internationale de l'Imaginaire" 1989, wiosna
 33. Ce qu'ils appellent la liberté, rozm. przepr. Guy Scarpetta, w: "La Regle du jeu" 1990, maj, nr 1 
 34. Rozmowa z Tadeuszem Kantorem, rozm. przepr. Tetsuo Toshimitsu, w: "Theatre" 1990, czerwiec (Japonia)
 35. Odejść i powrócić.  Rozmowa z Tadeuszem Kantorem, rozm. przepr. Inuhiko Yomota, w: "Bungakukai" 1990, lipiec (Japonia)
 36. Sztuka jest przestępstwem, rozm. przepr. Maślińska Irena, w: "Polityka" 1990, nr 35
 37. Testament et amour,  rozm. przepr. Georges Banu, w: "Alternatives théâtrales" 1991, nr 37
 38. Tadeusz Kantor. Entretiens, Opracowanie: Brunella Eruli, Editions Carré Arts&estétique, 1996
 39. Rozmowy, rozm. przepr. Mieczysław Porębski, w: Deska, Mieczysław Porębski, Murator, Warszawa, 1997
Opracowanie: Anna Halczak
Drukuj: aktualna strona, wszystkie strony