Bibliografia

  V. Numery czasopism w części lub w całości poświęcone życiu i twórczości Tadeusza Kantora (w porządku alfabetycznym)

 1. "Alternatives Théâtrales" 50/ Maison du Spectacle la Bellone, Kantor, homme de théâtre, 1995, grudzień
 2. "Art press" 1983, czerwiec
 3. "Bouffoneris", L'acteur dans le théâtre de Tadeusz Kantor,  Aldona Skiba-Lickel, 1991, nr 26-27
 4. "Catalóquio Artes" 1991, czerwiec, nr 89
 5. "Creación" 1995, maj
 6. "Critique" 1984, styczeń - luty
 7. "Los Cuadernos del Norte" 1983, maj - czerwiec
 8. "11 Cuadernos El Publico" Tadeusz Kantor !Que revienten los artistas! 1986, luty
 9. "Czas kultury" 2000, nr 6
 10. "Dialog" 1977, luty
 11. "Didaskalia" 2000, grudzień 
 12. Didaskalia”, 2006, luty
 13. "The Drama Review" 1986, jesień, T 111
 14. "De facto" 2001, październik - listopad - grudzień, nr 16
 15. "Grammatica" 1969, czerwiec, nr 3
 16. "Hystrio", Dossier T. Kantor, 2000, nr 4
 17. "Journal of Dramatic Theory and Criticism" 1995, jesień, nr 10
 18. "Kanal magazine" 1984, październik
 19. "Konteksty. Antropologia kultury Etnografia sztuka. Polska Sztuka Ludowa", 2008, nr 2 (281)
 20. "Mitteilungen des Instituts für moderne Kunst Nürnberg",  Hommage a Tadeusz Kantor 1991, październik
 21. "Performing Arts Journal", Kantor. Sarajevo, 1994, maj, nr 2
 22. "Pipirijaina",  Wielopole, Wielopole de Tadeusz Kantor Cricot 2 (Polonia) 1981, październik, nr 19-20
 23. "Pipirijaina" 1983, kwiecień, nr 25
 24. "Primer acto" 1981, lipiec - październik, nr 189
 25. "Polonica" 91, nr 2  (Japonia)
 26. "Puck" 1989, nr 2
 27. "I Quaderni" 1984, październik, nr 3
 28. "Quaderni di analisi dello spettacolo", Kantor Protagonismo registico e spazio memoriale, redakcja: Lido Gedda Liberoscabio, Firenze 1984
 29. "Scenes", Tadeusz Kantor, 1986, kwiecień, nr 2
 30. "Suplement" 1991, grudzień
 31. "Teatr" 1990, lipiec, nr 7; 2006, październik, nr 10 
 32. "Teatralnaja žizn" 1993, nr 9
 33. "Teatr Cricot 2. Informator 1986" / "Cricot 2 Theatre. Information Guide 1986", wybór i opracowanie: Anna Halczak.  Ośrodek Teatru Cricot 2, Kraków 1988
 34. "Teatr Cricot 2. Informator 1987-1988" / "Cricot 2 Theatre. Information Guide 1987-1988", wybór i opracowanie: Anna Halczak. Ośrodek Teatru Cricot 2 - Cricoteka, Kraków 1989
 35. "Teatr Cricot 2. Informator 1989-1990" / "Cricot 2 Theatre - Information Guide 1989-1990", wybór i opracowanie: Anna Halczak, Cricoteka, Kraków 2003
 36. "Teatri delle diversita" 2000, czerwiec
 37. "Le théâtre en Pologne / The theatre in Poland" 1981, nr 1; 1996, nr 1
 38. "Théâtre/Public" 1988, listopad - grudzień
 39. "Théâtre/Public",  Trois cahiers pour Kantor, 2003, nr 166-167
 40. "Travail théâtral" 1972, zima
 41. "Wielcy malarze" 2001, nr 125
 42. "Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z historii sztuki" 1995, zeszyt 21 
   
Opracowanie: Anna Halczak
Drukuj: aktualna strona, wszystkie strony