Bibliografia

  VI. Varia (w porządku alfabetycznym)

 1. Anna Baranowa, Łzy Kantora, w: "Ars Longa. Prace dedykowane pamięci profesora Jana Białostockiego", Arx Regia, Warszawa 1999
 2. Francesco Bartoli, Kantor: Bal Rond per Tintagiles, w: "Il castello di Elsinore" 1988, nr 1
 3. Johan de Boose, De eeuw van dada, w: "Documenta" 1986, nr 3
 4. Annamaria Cascetta, Oltre il non senso della morte, w:  "Vita e Pensiero" 1981, marzec
 5. Lesław Czapliński, Muzyczność - jako kategoria estetyczna, ideał czystej sztuki widowiskowej oraz model jej opisu, w: "Wybory i ryzyka awangardy. Studia z teorii awangardy", redakcja: Urszula Czartoryska i Ryszard W. Kluszczyński, PWN, Warszawa-Łódź 1985
 6. Krystyna Czerni, Emballage Hołdu Pruskiego Tadeusza Kantora jako portret metaforyczny artysty , w: "Sztuka polska po 1945 roku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, listopad 1984", red. T. Hrankowska, Warszawa 1987
 7. Krystyna Czerni, "Cyrkowo tragiczny dekalaż" czyli wątki rekigijne w sztuce Tadeusza Kantora, w: "Sacrum w sztuce współczesnej", Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 2003
 8. Doris von Drathen, Die Metamorphosen eines Odysseus der Kunst , w: "Künstler" 1999, 3 kwartał
 9. Brunella Eruli, Tadeusz Kantor: immagine del corpo e manichini ne "La classe morta", w: "Quaderni di teatro" 1980, maj, nr 8
 10. Katarzyna Fazan, Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański, Leśmian, Kantor, Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego, Kraków 2009
 11. Elżbieta Grabska, Le cadavre du pere ou deux morales chez les artistes polonais, w: "Cahiers du Musée national d'Art moderne", Paryż 1983, nr 12
 12. "Grupa Krakowska" (dokumenty i materiały) Części I-XIV, redakcja: Józef Chrobak, Grupa Krakowska, Kraków 1991-1993 
 13. Grupa krakowska. Dokumenty i materiały z lat 1932-2008, [red.] Józef Chrobak, Marek Wilk, Cricoteka, Kraków 2008 
 14. Nina Kiraly, Ars poetica Tadeusza Kantora, w: „Konteksty”, 2005, nr 1
 15. Michal Kobialka, "The Milano Lessons" by Tadeusz Kantor, w:  " The Drama Review" 1991, zima, T 132
 16. Michal Kobialka, Spatial Representation: Tadeusz Kantor's Theatre of Found Realit, w: "Theatre Journal" 1992, październik
 17. Michal Kobialka, Of the Memory of a Human Unhoused in Being, w: "Performance Research" 2000, 5(3)
 18. Michal Kobialka, Tadeusz Kantor's Happenings: Reality, Mediality, and History, w:  "Theatre Survey" 2002, tom 43, maj, nr 1
 19. Małgorzata Koch-Butrym, Sobowtóry, manekiny i bio-obiekty w twórczości Tadeusza Kantora, w: "Kwartalnik Teatralny" 2002, nr 1
 20. Jan Kott, Teatr esencji: Kantor i Brook, w: "Zeszyty Literackie"  1983 nr 2 / The Theater of Essence: Kantor and Brook, w: "The Theater of Essence", Northwestern  University Press 1984   
 21. Monika Kozień Świca,  Kantorowski mit Paryża. Od "Jeunes peintres de la Tradition francaise", do "Le Nouveau Realisme", w: "Pamiętnik Sztuk Pięknych", Toruń 2003, nr 1(4)
 22. Ewa Krakowska, Szkice z pamięci, Cricoteka, Kraków 2009
 23. Piotr Krakowski, Malarstwo Tadeusza Kantora , w: "Format" 1994, nr 1-4
 24. Tadeusz Kwiatkowski, Krakowskie teatr konspiracyjny,  "Pamiętnik teatralny" 1963, zeszyt 1-4 
 25. Miklaszewski Krzysztof, Tadeusz Kantor. Między śmietnikiem a wiecznością, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007 
 26. Katarzyna Osińska, Ślady dybuka w teatrze Tadeusza Kantora, w: "Didaskalia" 2008, nr 83
 27. Zbigniew Osiński, Tadeusz Kantor wobec Leona Schillera w kontekście kontekście Andrzeja Pronaszki. Czy istnieje „formacja schillerowska w kulturze polskiej? w: „Pamiętnik Teatralny”, 2005, zeszyt 1-2
 28. Zbigniew Osiński , Tadeusz Kantor wobec tradycji. Komentowane wypisy z jego tekstów, w: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem, redakcja Tomasz Mizerkiewicz, Agata Stankowska, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007, seria Filologia Polska nr 101 UAM
 29. Zbigniew Osiński, Tadeusz Kantor i Jerzy Grotowski wobec Stanisława Wyspiańskiego, w: "Dialog" 2008 nr 1
 30. Owczarski Wojciech, Miejsca wspólne, miejsca własne. O wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006  
 31. Marek Pieniążek, Sztuka to miłość powtórzona, w: "Dekada Literacka" 2004, nr 4(206)
 32. Krzysztof Pleśniarowicz, Czechowicz w teatrze Kantora, w: "Dialog" 1978, nr 7 
 33. Franca Silvestri, Amore e morte nel mondo di Kantor, w: "Burattini" 1987, grudzień
 34. Karol Smużak,  Poetyka smutku w teatrze Kantora. Dziś są moje urodziny, w: "Litteraria" XXIV, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego" 1993
 35. Rafał Solewski, Śmierć w sztuce Tadeusza Kantora, w:  Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość.  Materiały Międzynarodowej konferencji w 1996 , Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 2002
 36. Wiesława Staniszewska, Konstruktywizm w twórczości teatralnej Tadeusza Kantora, w:  "Format" 1994, nr 1-4
 37. Klaudiusz Święcicki, Umarła klasa Tadeusza Kantora. Dojmujące wspomnienie przeszłości , w:  "Dialog (i) w kulturze", wydawnictwo EMPi2, Poznań 2001
 38. Klaudiusz Święcicki, Klisze pamięci w teatrze Tadeusza Kantora. Próba uchwycenia relacji między fotografią a teatrem, w: Antropologia wobec fotografii i filmu, Red. Grzegorz Pełczyński, Ryszard Vorbrich, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, Poznań 2004
 39. Giovanna Tomassucci, Cricotage, Ou sont les neiges d'antan di Tadeusz Kantor , w: "Rivista di letterature moderne e comparate" 1984,  tom XXXVII, zeszyt 3
 40. Anne Ubersfeld, Kantor ou la parole de la mort , w:  "Presses Univesitaire de Lyon" 1988
 41. Klaus Völker, Das Theater des Todes lebt , w: "Theater" 1985
   
   
Opracowanie: Anna Halczak
Drukuj: aktualna strona, wszystkie strony