„Tadeusz Kantor Kurka wodna. Fotografie Andrzeja Kobosa”

Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora
Kraków, ul. Sienna 7/5
Wystawa przedłużona do 31 października 2010

 

ImagePremiera spektaklu wg sztuki S.I. Witkiewicza „Kurka wodna” miała miejsce w krakowskiej Galerii Krzysztofory w kwietniu 1967 roku.  Realizacja ta stanowiła urzeczywistnienie Kantorowskiej Idei Podróży - kolejnego z etapów rozwoju Teatru Cricot 2, określonego przez artystę mianem Teatru Happeningowego.

Andrzej Kobos, ur. 1943, absolwent UJ, dr fizyki, b. pracownik naukowy Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie; Nuclear Physics Laboratory Uniwersytetu w Oxfordzie; Alcan International Ltd. w Arvida i Kingston w Kanadzie; Wydziału Fizyki i Wydziału Matematyki Uniwersytetu Alberty w Edmonton w Kanadzie. Obecnie pracuje w Krakowie nad kilkoma projektami PAU i jest z-cą red. nacz. internetowego tygodnika PAUza Polskiej Akademii Umiejętności.
Fotografuje od wielu lat. Miał kilka wystaw fotografii w Kanadzie (Edmonton) i w Szwecji (Lund), zaś w Krakowie dużą wystawę „Magiczna Skania” w Collegium Maius UJ w 2006 r.
Mieszka w Krakowie.

 

 

Oprac. Jolanta Kunowska