Image
Wystawa „Dziś są moje urodziny. Rysunki Tadeusza Kantora" w Galerii – Pracowni przy ulicy Siennej 7.
Jest to wybór 27 rysunków do spektaklu, zdeponowanych w zbiorach Cricoteki, które powstały w Pracowni artysty przy ul. Siennej w latach 1989-90. Rysunki te, wykonane w większości flamastrem i pastelami, często pokryte korektorem lub z elementami kolażu, przedstawiają szkice postaci i obiektów do spektaklu oraz projekty konkretnych scen, także tych, które nie zostały ostatecznie zrealizowane. Na rysunkach tych często umieszczał artysta notatki, odnoszące się nie tylko do powstającego dzieła teatralnego, ale także malowanych przez niego równolegle obrazów. Stanowiąc rejestr fabuły rodzącego się spektaklu, odnoszą się do idei Biednego Pokoiku Wyobraźni artysty, obecnego na scenie, w dziełach plastycznych, a także w jego życiu codziennym. W notatkach do spektaklu Dziś są moje urodziny artysta zastanawiał się nad miejscem spektaklu: „Mój / Biedny Pokoik / i / samotność / i to do mnie / przychodzą z wizytą [...] / Mój Biedny Pokój Wyobraźni / Moje mieszkanie” *. Ciąg dalszy tych rozważań odnajdujemy w prezentowanych na wystawie rysunkach.

* (Tadeusz Kantor, rękopis bez tytułu, zbiory Cricoteki, cyt. za: „Galeria – Pracownia Tadeusza Kantora. Cricoteka”, Cricoteka, Kraków 2009, s. 30).

 

Galeria-Pracownia czynna w poniedziałek/środę/czwartek/ piątek w godzinach 9:00-16:00,
we wtorki w godzinach 10:00-18:00.


Wystawę otwarto 8 grudnia 2010 w dwudziestą rocznicę śmierci Tadeusza Kantora.


Kuratorem wystawy jest Bogdan Renczyński.