Umarła klasa  – wystawa czasowa, prezentacja zbiorów Cricoteki 

 

Wystawa rozpoczyna cykl pokazów mających na celu tematyczną prezentację kolekcji Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka. Odsłona pierwsza poświęcona jest spektaklowi Umarła klasa. W piwnicach Cricoteki zaprezentujemy wszystkie obiekty sceniczne do spektaklu oraz część programów i plakatów. Na wystawie znajdują się również fotografie autorstwa Wojciecha Sperla, Romano Martinisa, Maurizio Buscarino, Caroline Rose, Jacquie Bablet.

 

Archiwum Cricoteki, ul. Kanonicza 5

 

 

***

 

Pokój Tadeusza Kantora - wystawa stała

Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora mieszcząca się przy ul. Siennej 7/5, oddział Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteki, udostępniona została po raz pierwszy w 1995 roku. W tym mieszkaniu-pracowni artysta w latach 1987-1990 tworzył ostatnie dzieła swojego życia. Miejsce to wygląda jak przed laty, w chwili, kiedy Tadeusz Kantor opuścił je na zawsze. Zachowały się meble, pisma, rysunki, przedmioty osobiste, pamiątki z podróży. W przyległej do pracowni artysty galerii organizowane są wystawy czasowe, prezentujące prace nie tylko Tadeusza Kantora, ale i artystów związanych z jego osobą lub dziełem.

„Dziś są moje urodziny”. Rysunki Tadeusza Kantora– wystawa czasowa

Jest to wybór 27 rysunków do spektaklu Dziś są moje urodziny, zdeponowanych w zbiorach Cricoteki, które powstały w pracowni artysty przy ul. Siennej w latach 1989-90. Rysunki te, wykonane w większości flamastrem i pastelami, często pokryte korektorem lub z elementami kolażu, przedstawiają szkice postaci i obiektów do spektaklu oraz projekty konkretnych scen, także tych, które nie zostały ostatecznie zrealizowane. Na rysunkach tych często umieszczał artysta notatki, odnoszące się nie tylko do powstającego dzieła teatralnego, ale także malowanych przez niego równolegle obrazów. Stanowiąc rejestr fabuły rodzącego się spektaklu, odnoszą się do idei Biednego Pokoiku Wyobraźni artysty, obecnego na scenie, w dziełach plastycznych, a także w jego życiu codziennym. W notatkach do spektaklu Dziś są moje urodziny artysta zastanawiał się nad miejscem spektaklu: „Mój / Biedny Pokoik / i / samotność / i to do mnie / przychodzą z wizytą [...] / Mój Biedny Pokój Wyobraźni / Moje mieszkanie” *. Ciąg dalszy tych rozważań odnajdujemy w prezentowanych na wystawie rysunkach.

*  (Tadeusz Kantor, rękopis bez tytułu, zbiory Cricoteki, cyt. za: „Galeria – Pracownia Tadeusza Kantora. Cricoteka”, Cricoteka, Kraków 2009, s. 30).

 

 

Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora, ul. Sienna 5/7

 

fot. Dalman & Smiths

Image