Mistrz Wit Stwosz

Mistrz Wit Stwosz - "Niech sczezną artyści", 1985 w zbiorach Cricoteki

Mistrz Wit Stwosz – „Niech sczezną artyści”, 1985 w zbiorach Cricoteki