Odys.

Odys – „Nigdy tu już nie powrócę”, 1988 w zbiorach Cricoteki