Warsztaty dla grup zorganizowanych

Zapraszamy na warsztaty – skuteczną i twórcza formę rozwoju umiejętności i poszerzania wiedzy o Tadeuszu K

Zapraszamy na twórcze warsztaty dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych. Inspiracji do pracy poszukamy w wybranych wątkach twórczości Tadeusza Kantora – od technik plastycznych po tematy działań teatralnych.

Czas trwania warsztatu to 60 min.

W przypadku grupy większej 25 osób – istnieje konieczność podzielenia grupy na dwie mniejsze.

 

Warsztaty dla szkół i przedszkoli prowadzimy od wtorku do piątku, jedynie po wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacji można dokonać pisząc na adres: edukacja@cricoteka.pl.
Organizujemy WARSZTATY W JĘZYKU OBCYM dla grup zorganizowanych. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów pasterak@cricoteka.pl.

 

Tematy do wyboru:

dla grup przedszkolnych

Temat: Kartki, koperty, układanki i ruch

Kosz udziału: 150 zł od grupy

Jak wprawić w ruch ciało? Jak wprawić w ruch kartki papieru? Będziemy dopasowywać papier według kolorów i kształtów. W trakcie zajęć powstaną wielkoformatowe układanki oraz koperty, do których każdy schowa magiczne słowo. Nie zabraknie też zabaw ruchowych.

  

Temat: Światło i kolor – fotograficzne eksperymenty

Kosz udziału: 150 zł od grupy

Jak światło i kolor wpływają na widzenie fotografii? Jak zmienić czarno-białe zdjęcie na kolorowe? Oglądanie zdjęć przez kolorowe folie i praca z wykorzystaniem zdjęć ze spektakli Tadeusza Kantora. Poszukiwania zdjęć w białej, mglistej przestrzeni i próba zmiany ich za pomocą prostych zabiegów.

  

Temat: Nietypowe czyli jakie? Malarskie inspiracje

Kosz udziału: 150 zł od grupy

Stop! Informel! Co to takiego? I do czego służy? Malowanie nietypowymi narzędziami: orzechami, szyszkami, szczotkami, piłkami, sznurkami, gąbkami, gazetami. Chlapanie, prószenie i tworzenie kolorowych kompozycji. Wykorzystamy gest i przypadek, by powstały małe dzieła sztuki. Będzie farba.

  

Temat: Jak powstaje książka?

Kosz udziału: 150 zł od grupy

Niektóre książki można czytać na wiele sposobów. Podczas warsztatów stworzymy magiczną książkę, by można ją było opowiadać, zmieniać kolejność zawartych w nich wydarzeń i przygody bohaterów. Wykorzystamy twórczo guziki i sznurek, a także zwykłe kartki papieru, pokażemy, że rzeczy z pozoru nieprzydatne, mogą zyskać – dzięki wyobraźni – drugie, książkowe życie.

 

dla młodszych klas szkoły podstawowej

Temat: Nietypowe pojazdy

Kosz udziału: 150 zł od grupy (180 zł warsztaty połączone z wejściem na wystawę)

W jaki sposób porusza się drezynka? Czym różnią się Buty Milionera od zwykłych butów? Podczas warsztatów uczestnicy poznają wybrane obiekty wykorzystywane w spektaklach Teatru Cricot 2, dowiedzą się również jaką rolę odgrywały „biedne przedmioty” w twórczości Tadeusza Kantora. Stworzą własne prototypy pojazdów-przedmiotów i przetestują je na gigantycznym torze przeszkód. Warsztaty rozwijają myślenie przestrzenne i zdolności konstrukcyjne, skłaniają do poszukiwania nietypowych rozwiązań.

 

Temat: Kolorowe metafory

Kosz udziału: 150 zł od grupy (180 zł warsztaty połączone z wejściem na wystawę)

Czy w obrazie ważny jest kolor? Czy ważne są kształty? Czym jest metafora, a czym abstrakcja? Uczestnicy zapoznają się z wybranymi obrazami Kantora i Malewicza. Będą mieć możliwość nie tylko odtworzyć obrazy mistrzów na dużym ekranie, ale także stworzyć własny obraz metaforyczny i abstrakcyjny, aby – przy wykorzystaniu techniki polaryzacji – nadać obrazom mistrzów i swoim własnym odrobinę magii.

 

Temat: Jak zwykłe rzeczy stają się niezwykłe?

Kosz udziału: 150 zł od grupy (180 zł warsztaty połączone z wejściem na wystawę)

Żyjemy wśród wielu przedmiotów, które nam służą w życiu codziennym. Mówimy o nich: przedmioty zwykłe, przedmioty codziennego użytku. Dlaczego jednak sztuka używa zwykłych przedmiotów do przekazania treści niezwykłych? Jak zatem działa sztuka? Jakich używa środków do wyrażenia  emocji i myśli? Uczestnicy zapoznają się z wybranymi pracami Tadeusza Kantora – obiektami teatralnymi, obrazami i projektami scenograficznymi. Dzięki konkretnym przykładom, pokazane zostaną możliwości użycia codziennych przedmiotów w taki sposób, który nadaje im nową jakość. Przyjrzymy się różnym sposobom postępowania z przedmiotem (np. powiększenie/pomniejszenie rozmiaru, zmiana koloru, kontrastowe zestawienia, wyjęcie z przypisanego kontekstu), które nadają nowe i dodatkowe znaczenie zwykłym przedmiotom, czyniąc je tym samym niezwykłymi. Na podstawie założeń określonych uczestnicy spróbują zbudować rzeźbę, makietę teatralną lub fragmenty scenografii i przenieść powstałe prace do wybranych technik teatru cieni.

 

Temat: Ruch w obrazie czy obraz w ruchu? (warsztat realizowany do końca roku 2017)

Kosz udziału: 5 zł od osoby

Warsztaty łączą zabawy ruchowe z ćwiczeniami aktorskimi i działaniami plastycznymi. Inspiracją do pracy twórczej będą obrazy Tadeusza Kantora z ostatniego okresu jego twórczości. Uczestnicy zajęć poznają podstawowe informacje na temat działalności artysty. Następnie połączą aktywności ruchowe z rysowaniem w dużym formacie. Tematem pracy będzie rola gestu i ruchu oraz przełożenie ich na abstrakcyjną formę plastyczną. Sięgniemy też po techniki improwizacji teatralnej. Grupowe odgrywanie różnych czynności stanie się pretekstem do rozmowy o happeningu.

Zajęcia mają na celu pobudzenie wyobraźni dzieci, rozwijanie ekspresji ruchowej ale też twórczej. Stopień trudności zadań za każdym razem będzie dostosowany do grupy, z uwzględnieniem wieku uczestników oraz ich specjalnych potrzeb.

Warsztaty odbywają się w ramach programu Bon Kultury.

 

Mosty niemożliwe

Kosz udziału: 5 zł od osoby

Most wieszak – na taki pomysł wpadł Tadeusz Kantor, projektując w latach siedemdziesiątych swoje „Pomniki niemożliwe”. A jakie mosty my jesteśmy w stanie wymyślić? Inspirując się pobliskimi mostami i Kładką Ojca Bernatka, ale też otaczającymi nas przedmiotami, przetestujemy najróżniejsze konstrukcje.

Podczas warsztatów będziemy wyklejać kolaże, wymyślać mosty, a nawet budować dziwne rzeźby z własnych ciał.

Warsztaty odbywają się w ramach programu Bon Kultury.

 

dla najstarszych klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych

Jak stworzyć teatr z zatrzymanego wspomnienia?

Kosz udziału: 150 zł od grupy (180 zł warsztaty połączone z wejściem na wystawę)

 

Dla Tadeusza Kantora biografia była tworzywem, materią, z której stwarzał swoje spektakle. W ostatnim etapie twórczości – Teatrze Śmierci, nie korzystał z żadnych tekstów literackich, narzędziem kreacji czyniąc własne wspomnienia i często wracając do dzieciństwa.

Inspirując się metodą klisz pamięci, na warsztatach sprawdzimy, jak zachowane i zatrzymane wspomnienia stają się punktem wyjścia do teatralnych scen. Uczestnicy w procesie twórczym wykorzystają własne rodzinne fotografie z przeszłości, przeanalizują również fotografie ze spektakli Kantora. Zaczniemy od rozgrzewki, pełnej ćwiczeń dramowych, na ekspresję ciała i emocji oraz ćwiczeń z nurtu pedagogiki zabawy. Finałem warsztatów będzie pokazanie wypracowanych w grupach scen (etiud), inspirowanych fotografią-wspomnieniem.

 

Temat: Twórcza moc opowieści – rozgrzewka teatralna

Kosz udziału: 150 zł od grupy (180 zł warsztaty połączone z wejściem na wystawę)

Wykorzystując elementy stosowane w teatrze – takie jak słowo, gest, ruch, budowanie narracji – znajdziemy ich zastosowanie w twórczym działaniu.

Warsztaty budowane są w oparciu o teatralne opowiadanie historii, elementy treningu twórczości, dramę, elementarne zadania aktorskie.

Rozpoczynając od ćwiczeń pobudzających wyobraźnię, uczestnicy warsztatów zostaną zaproszeni do wspólnego wymyślenia krótkiej historii i przedstawienia tej opowieści w formie etiudy teatralnej. Podsumowaniem warsztatów jest dyskusja po obejrzeniu nagranej prezentacji etiud i rozmowa wyjaśniająca pojęcia takie jak spektakl, rekwizyt, reżyser, scenografia. Efektem warsztatów nie jest namacalne “dzieło”, ale umiejętności wypowiadania się, podejmowania własnej inicjatywy a także funkcjonowania i współpracy w grupie, a także wiedza o tym czym jest ruch sceniczny, jak powstaje spektakl i jaka jest rola aktora.

  

Temat: Jak zwykłe rzeczy stają się niezwykłe?

Kosz udziału: 150 zł od grupy (180 zł warsztaty połączone z wejściem na wystawę)

Żyjemy wśród wielu przedmiotów, które nam służą w życiu codziennym. Mówimy o nich: przedmioty zwykłe, przedmioty codziennego użytku. Dlaczego jednak sztuka używa zwykłych przedmiotów do przekazania treści niezwykłych? Jak zatem działa sztuka? Jakich używa środków do wyrażenia  emocji i myśli? Uczestnicy zapoznają się z wybranymi pracami Tadeusza Kantora – obiektami teatralnymi, obrazami i projektami scenograficznymi. Dzięki konkretnym przykładom, pokazane zostaną możliwości użycia codziennych przedmiotów w taki sposób, który nadaje im nową jakość. Przyjrzymy się różnym sposobom postępowania z przedmiotem (np. powiększenie/pomniejszenie rozmiaru, zmiana koloru, kontrastowe zestawienia, wyjęcie z przypisanego kontekstu), które nadają nowe i dodatkowe znaczenie zwykłym przedmiotom, czyniąc je tym samym niezwykłymi. Na podstawie założeń określonych uczestnicy spróbują zbudować rzeźbę, makietę teatralną lub fragmenty scenografii i przenieść powstałe prace do wybranych technik teatru cieni.

 

Muzyczne klisze pamięci – zwiedzanie z warsztatem

Kosz udziału: 150 zł od grupy (180 zł warsztaty połączone z wejściem na wystawę)

 Muzyka stanowiła niezwykle istotny element teatru Tadeusza Kantora. Podobnie jak obrazy budowane przez aktorów, obiekty i scenografię warstwa dźwiękowa funkcjonowała tu jako symbol, odwołujący się do konkretnych znaczeń i wspomnień.

Zapraszamy na interaktywne zwiedzanie wystawy stałej i archiwum Cricoteki śladami dźwięków wypełniających spektakle twórcy Teatru Śmierci. Podczas oprowadzenia poznamy historię i znaczenie konkretnych utworów muzycznych pojawiających się w spektaklach Kantora, posłuchamy ich fragmentów, zajrzymy również do archiwum Cricoteki, aby przyjrzeć się procesowi kolekcjonowania dźwięków. Spróbujemy także odtworzyć własne muzyczne klisze pamięci.

Koordynacja programów edukacyjnych:

Barbara Pasterak

tel. (12) 442 77 70 wew. 115 lub e-mail: pasterak@cricoteka.pl

 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

Nadwiślańska 2-4

30-527 Kraków