„Panoramiczny Happening Morski” 1967

"Koncert morski", fot. Eustachy Kossakowski

„Koncert morski”, fot. Eustachy Kossakowski

23 VIII 1967 Kantor realizuje „Panoramiczny Happening Morski” w Łazach koło Osiek w ramach V Pleneru Koszalińskiego w Osiekach. Składał się z czterech części: „Koncert morski”, „Tratwa meduzy”, „Barbujaż erotyczny” oraz „Kultura agrarna na piasku”. Równolegle odbywała się akcja zorganizowana przez artystów i krytyków, związanych z Galerią Foksal – „Zatopienie”. Trwał 2 godziny. Udział wzięło łącznie 1600 osób (aktorzy + publiczność).