Pilotażowy projekt współpracy z VII LO w Krakowie

Pilotażowy projekt edukacyjny „Tadeusz Kantor” to inicjatywa nauczycieli z VII LO w Krakowie, którzy z okazji otwarcia Cricoteki oraz 100 rocznicy urodzin Kantora wspólnie z Cricoteką realizują program specjalny dla uczniów dwóch klas licealnych.

Założeniem projektu jest spotkanie z twórczością i myślą Tadeusza Kantora, przybliżenie sylwetki światowej sławy polskiego artysty, poszerzenie wiedzy związanej ze sztuką współczesną i udział w inicjatywach Cricoteki, poprzez wolontariat przy wydarzeniach, wyjścia na wystawy, kształcenie umiejętności korzystania z archiwaliów i księgozbioru Cricoteki w celu realizacji przydzielonych zadań.