„Rozmowa z Nosorożcem” 1968

Rysunek "De - amballage", 1966, własność prywatna

Rysunek „De – amballage”, 1966, własność prywatna

W 1968 roku na potrzeby filmu „Kantor ist da” Kantor realizuje m.in. happening „Rozmowa z Nosorożcem”.

 

„28 – go zaczyna się kręcić 45 minutowy film o moim malarstwie, happeningach itp. – Przygotowałem scenariusz – oto kilka scenek: […] biegniemy dalej, rozmowa z nosorożcem w Zoo. W bistro siedzi przy stoliku potworny grubas cały w futerale z ogromnym plecakiem na plecach – widoczny tylko od tyłu – moja rozmowa z tym czymś na zasadzie pytań bez odpowiedzi…” [Tadeusz Kantor, list do Anny Ptaszkowskiej, cyt. za: „Tadeusz Kantor. Z Archiwum Galerii Foksal”, Warszawa 1998, s.28]