Spotkanie dla seniorów

Laboratorium sceny – Spotkanie dla seniorów

12 czerwca, godz. 17:00

Obrazy w działaniu scenicznym

(Inspiracje malarskie w teatrze awangardowym)

Wstęp wolny

Zapraszamy na wykład Katarzyny Fazan, połączony ze zwiedzaniem ekspozycji „Cricot idzie!”. Wprowadzenie do wystawy wygłosi kuratorka Karolina Czerska.

Teatr plastyków Cricot wprowadził szereg nowatorskich koncepcji estetycznych w całą serię przedstawień teatralnych. Z reminiscencji po żywiołowych wydarzeniach sztuki angażującej artystów i widzów, po których zostały rozproszone ślady, można ułożyć montaż wyobrażeń. Poprzez spotkanie z płótnami, projektami, opisami spektakli, spróbujemy zbliżyć się do obrazów w działaniu scenicznym. Zobaczyć je nie w martwym punkcie muzealnej przestrzeni, lecz w dynamicznym procesie wywoływania zmysłowych poruszeń.

 

Jak funkcjonowały przestrzenie Henryka Wicińskiego w percepcji aktorów i widzów? Czym przemawiały obrazy Potworowskiego i Waliszewskiego z układów scenicznych? jak grała Maria Jarema kostiumem i ciałem w sferze ruchu? Czym było przekonanie Józefa Jaremy o znaczeniu faktora optycznego w teatrze?

 

Odpowiedzi na te pytania zostaną poszerzone o kontekst sztuki europejskiej bliskiej polskim artystom awangardowym. Zobaczymy na ile krakowscy malarze rozwijali język plastyki scenicznej kształtowany od początku XX wieku przez wybitnych twórców kubizmu, dadaizmu i konstruktywizmu. Zastanowimy się też nad tym, czy tradycja ta odzywa się we współczesnym teatrze.

 

Prowadzenie:

Katarzyna Fazan – Adiunkt w Katedrze Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wydziału Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, teatrolog i literaturoznawca, stały współpracownik  „Didaskaliów”. Specjalizuje się w literaturze i teatrze okresu modernizmu, zajmuje się współczesną plastyką i scenografią teatralną. Książka Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański-Leśmian-Kantor  jej autorstwa otrzymała nagrodę: „Teatralna książka roku 2009″ Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI. 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego