Sympozjum „Kantor-Archiwum. Konteksty i transformacje”

21 X 2017 r.

Nadwiślańska 2-4 (sala edukacyjna, III piętro)

Tadeusz Kantor organizując działalność Cricoteki starannie zaprojektował formę Żywego Archiwum. Jeszcze za życia obmyślił działalność muzeum swej sztuki, ważne miejsce przyznając w nim różnym strategiom archiwizowania i dokumentowania działalności plastycznej i teatralnej. Dziedzictwo to przejęte przez nowo powstałą instytucję przy ul. Nadwiślańskiej stanowi jej centrum a równocześnie w innej przestrzeni, w dynamicznie rozwijającej strukturze działań ekspozycyjnych, performatywnych, naukowych domaga się kontynuacji i redefinicji. Ważny kontekst pozwalający rozumieć nowe i zmieniające się kontury stwarza bogactwo nowoczesnych teorii i praktyk związanych z dokumentacją historii i sztuki. Chcemy zaprosić zatem do otwartej debaty wokół zadań i funkcji Żywego Archiwum Tadeusza Kantora, pozwalającej jego organizatorom, pełniej zrozumieć horyzont idei i potrzeb, kontekstów i ewolucji jakim podlega zamknięte już dziś dzieło, wpisywane wciąż na nowo w różne porządki pamięci i kontynuacji.

Program:

12:00 – otwarcie konferencji przez Natalię Zarzecką, dyrektor Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

12:10 – 12:40 Małgorzata Paluch Cybulska, Archiwum Tadeusza Kantora. Wprowadzenie

12:40 – 13:10 prof. Michał Kobiałka, CRICOTEKA: A Challenge to the Archive / CRICOTEKA: Wyzwanie dla Archiwum, wykład w języku angielskim

13:10 – 13:40 dr hab. Jakub Momro, Archiwum: narcyzm, wiedza, wzniosłość

13:40 – 13:55 przerwa

13:55 – 14:25 Iga Gańczarczyk, Entropia w archiwum

14:25 – 14:55 Katarzyna Waligóra, Archiwum „porażki”/ porażka archiwum

14:55 – 15:25 przerwa

15:25 – 15:55 prof. dr hab. Katarzyna Fazan, Archiwum: maszyna „pamięci i śmierci”

15:55 – 17:40 dyskusja

Wstęp wolny!