Wybrana bibliografia

 –  Tadeusz Kantor, „Moja idea teatru”, w: Program do sztuki „Nosorożec” Eugene Ionesco, Stary Teatr, Kraków 1961;

–  „Polskie dzieło plastyczne w XV – lecie PRL”, Katalog wystawy pod redakcją Tamary Bryjowej, Warszawa XI – XII 1962;

–  Jerzy Grzegorzewski, „Scenografia Kantora”, w: „Współczesność”, nr 8, Warszawa 1963;

–  Zenobiusz Strzelecki, „Polska plastyka teatralna”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1963, t.III;

–  Zenobiusz Strzelecki, „Kierunki scenografii współczesnej”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970;

–  Denis Bablet, „Rewolucje sceniczne XX wieku”, tłum. Zenobiusz Strzelecki, Krystyna Mazur, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980;

–  Tadeusz Kantor, wypowiedź nagrana w XII 1987 przez Dariusza Domańskiego, spisana z taśmy przez Krystynę Dziewańską, w: „Władysław Krzemiński”, Kraków 1991;

–  Tadeusz Kantor, „Metamorfozy. Teksty o latach 1938-1974”, wybór i opracowanie Krzysztof Pleśniarowicz, Cricoteka, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2000;

–  Jan Kłossowicz, „Słownik Teatru Polskiego”, Muza S.A., Warszawa 2002;

–  „Tadeusz Kantor. Kolekcja ‚A’ „, redakcja i opracowanie Anna Halczak, Galeria Sztuki w Legnicy, Cricoteka, Kraków 2003;

–  „Tadeusz Kantor. Zbiory publiczne”, redakcja i opracowanie Anna Halczak, Cricoteka, Kraków 2003;

–  Elżbieta Nowicka, „Dzieje teatru w Polsce”, Wydawnictwo Podsiedlik – Raniowski i Spółka, Poznań;

– Małgorzata Paluch – Cybulska, „Tadeusz Kantor. Scenografie dla ‚teatrów oficjalnych’ „, Cricoteka, Kraków 2006;   

______________________________________________________________________________

 

Wybór: Małgorzata Paluch-Cybulska