Wynalazek pana Daguerre

Wynalazek pana Daguerre  Wielopole, Wielopole , 1980, w zbiorach Cricoteki

Wynalazek pana Daguerre Wielopole, Wielopole , 1980, w zbiorach Cricoteki

„WŁAŚCIWA OBSŁUGA
WYNALAZKU PANA
DAGUERRE’A:

PO WOJSKOWEMU:
… ponieważ wszystko dzieje się w Budzie Jarmarcznej, Fotograf ma dla Wojska specjalne urządzenie: Fotoaparat zamienia się w karabin maszynowy.”

(Tadeusz Kantor, Wielopole, Wielopole, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1984, s. 45)

„Moje zabiegi z przedmiotem: wyrwanie go z jego uzależnień i stosunków życiowych i pozostawienie bez komentarza – miały charakter specyficznego rytuału. Podobne były do „wystawienia” fetysza kultowego. Z tą jednak różnicą, że wystawiany był nie „ku uwielbieniu”, ale pod pręgierz… ludzkiego pragmatyzmu i szyderstwa.”

(Tadeusz Kantor, Metamorfozy, Teksty o latach 1938-1974,  wybór i opracowanie: Krzysztof Pleśniarowicz. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Księgarnia akademicka, Kraków 2000, s. 142)