Grafika z fioletowo niebieska z tytułem wystawy Zapraszanie. Sarkis Krantor