Archiwum

Archiwum Cricoteki, ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków

e-mail: archiwum@cricoteka.pl

tel. 12 421 32 66 (wew. 106)

Archiwum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Obserwuj nas: https://www.instagram.com/cricoteka/

 

Kwerendy:

Kwerendy w Archiwum Cricoteki odbywają się w siedzibie Cricoteki w pomieszczeniach Czytelni Archiwum w godzinach otwarcia Archiwum oraz drogą e-mailową.

Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty i zaświadczenia aby móc skorzystać z zasobów.

Prosimy o telefoniczny lub e-mailowy kontakt przed wizytą w celu przygotowania dostępnego materiału.

 

SCHEMAT ARCHIWUM

Inwentarz Archiwum obejmuje działy:

Dział I. TEKSTY TADEUSZA KANTORA

Obiekty oryginalne, w całości lub w części:

 1. Teksty rękopisy, maszynopisy autorskie
 2. Teksty, notatki Tadeusza Kantora – maszynopisy
 3. Teksty redagowane dla PIW [połowa lat 80.]
 4. Notatki (cz. I: spektakle witkacowskie, cz. II: lata 80.)
 5. Listy
 6. Maszynopisy różnych tekstów, notatki z adnotacjami
 7. Luźne kartki, spisy
 8. Spisy wystaw
 9. Szkice
 10. Varia
 11. Korespondencja Grupa Krakowska
 12. Teczki z zawartością
 13. Fotografie spreparowane
 14. Teksty do „Dziś są moje urodziny” 
 • Kserokopie tekstów Tadeusza Kantora (rękopisy, szkice, notatki, maszynopisy autorskie, listy, różne)
 • Elektroniczne zapisy tekstów, korespondencji Tadeusza Kantora

Dział II. DRUKI

 1. Programy teatralne (spektakle Teatru Cricot 2 i cricotages)
 2. Historia Teatru Cricot 2
 3. Katalogi festiwalowe
 4. Katalogi wystaw związanych z T. Kantorem
 5. Ulotki, zaproszenia
 6. Manifesty
 7. Publikacje książkowe
 8. Publikacje towarzyszące wystawom i katalogi wystaw nie związanych z T. Kantorem
 9. Czasopisma okazowe
 10. Plakaty
 11. Druki dotyczące happeningu
 12. Wycięte fragmenty druków

Dział III. RECENZJE I ARTYKUŁY

 1.  Recenzje spektakli (Podziemny Teatr Niezależny, Teatr Cricot 2, cricotages)
 2. Tłumaczenia recenzji
 3. Wycinki prasowe Glob
 4. Wywiady z T. Kantorem
 5. Teksty Tadeusza Kantora
 6. Artykuły dotyczące całokształtu twórczości
 7. Artykuły na temat prac scenograficznych dla teatrów repertuarowych
 8. Artykuły dotyczące twórczości plastycznej (wystawy, plastyka)
 9. Artykuły dotyczące twórczości plastycznej (happening)

Dział IV. MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

 1. Fotografie:
 • fotografie ze spektakli,
 • Plastyka (fotografie obrazów, rysunków i obiektów T. Kantora w zbiorach publicznych i zbiorach rozproszonych, fotografie z happeningów, fotografie prac plastycznych z wątpliwym autorstwem Kantora, fotografie praz Kantora w muzeach zagranicznych, fotografie techniczne obiektów Cricoteki),
 • Scenografie dla Teatrów zawodowych (fotografie projektów T. Kantora w zbiorach publicznych i rozproszonych, fotografie ze spektakli),
 • fotografie kostiumów,
 • fotografie z wystaw i wydarzeń,
 • fotografie okolicznościowe,
 • Portrety T. Kantora,
 • Kwerendy,
 • fotografie rodzinne,
 • fotografie prywatne
 • dyskietki magnetyczne
 • fotografie do makiety Albumu malarstwa T. Kantora
 • Fotografie różne: fotografie budynków teatrów, fotografie aktorów, fotografie plakatów i sztrajf związanych z prezentacją spektakli, fotografie stykowe, fotografie Anny Laury Czapli, fotografie z pracy nad obiektami, fotografie nagród i odznaczeń, fotografie wnętrz pracowni T. Kantora przy ul. Siennej, fotografie plakatów, fotografie na płótnie, fotografie rękopisów, dzienników, projektów, korespondencji T. Kantora, fotografie druków różnych, fotografie rysunków Bruno Schulza, fotografie druków z adnotacjami, fotografie okładek publikacji, fotografie recenzji, fotografie wnętrza archiwum, fotografie różnych druków i tekstów, fotografie z wystawy Adama Sypla Wielopole Skrzyńskie, fotografie do wyjaśnienia
 • Varia: Fotografie z wydarzeń inspirowanych twórczością Tadeusza Kantora, Fotografie oprawne: dużego formatu, wystawowe (naklejone na aluminium, oprawne w plexi, na płótnie, naklejone na deseczki, oprawne), Teksty oprawne,
 • Materiały wyłącznie cyfrowe: Skany, fotografie do druku, Materiały różne

2. Archiwum filmowe (wideokasety, DVD, betacam):

 • próby spektakli,
 • zapisy spektakli,
 • filmy dokumentalne (w tym rejestracje konferencji, wypowiedzi T. Kantora i inne),
 • filmy różne (nie związane bezpośrednio z T. Kantorem),
 • pętle odtwarzania,
 • filmy z wydarzeń inspirowanych twórczością Tadeusza Kantora,
 • taśmy filmowe

3. Archiwum dźwiękowe (taśmy magnetofonowe, CD, taśmy szpulowe): 

 • muzyka i efekty dźwiękowe w spektaklach,
 • dźwięki do wystaw,
 • zapisy prób,
 • audycje radiowe,
 • zapisy konferencji,
 • wywiady,
 • nagrania prywatne T. Kantora,
 • wypowiedzi T. Kantora i inne
 1. Zapisy wypowiedzi z archiwum dźwiękowego i wideo
 • wypowiedzi Tadeusz Kantora z nagrań dźwiękowych,
 • zapisy nagrań telewizyjnych, filmów dokumentalnych,
 • zapisy spektakli
 • streszczenia prób spektakli i zapisy wypowiedzi z prób spektakli
 1. Klisze

Dział V. VARIA

 1. Druki dotyczące teatrów
 2. Katalogi aukcyjne
 3. Materiały cyfrowe
 4. Materiały dla prasy i dokumentacje wystaw
 5. Materiały towarzyszące wystawom
 6. Materiały z sesji i konferencji naukowych
 7. Odznaczenia, nagrody, listy gratulacyjne
 8. Oprawne partytury, teksty teoretyczne
 9. Prace naukowe
 10. Rękopisy (oryginały i kserokopie), oryginały (nie autorstwa T. Kantora)
 11. Różne
 12. Sprawozdania z wystaw i wydarzeń
 13. Teksty różne-maszynopisy, wydruki, kserokopie
 14. Tłumaczenia dramatów witkacowskich
 15. Ulotki, zaproszenia
 16. Kalendarze archiwum, notatniki archiwum, zeszyty z adresami etc.
 17. Programy teatralne (scenografie dla teatrów repertuarowych)
 18. Pudła Tadeusza Kantora z maszynopisami
 19. Dokumentacja konserwatorska archiwaliów z kolekcji Cricoteki

Tłumaczenia tekstów teoretycznych Tadeusza Kantora na języki obce

Korespondencja Grupy Krakowskiej

Teczki wystaw