Tadeusz Kantor. Widma

[AD: Na zdjęciu rampa dla zwiedzających, obiekty teatralne na wystawie stałej Tadeusz Kantor Widma]

Tadeusz Kantor. Widma