Balladyna, 1943 – Premiera

Premiera

22 V1943
ul. Szewska 21/5  w Krakowie