Bibliografia

(opracowana na podstawie zasobów Archiwum Cricoteki)

  I. Publikacje książkowe tekstów Tadeusza Kantora (w porządku alfabetycznym)

 1. Het Circus van de Dood , opracowanie: Johan de Boose, International Theatre & Film Books, Amsterdam 1991
 2. La classe morta de Tadeusz Kantor ,  tłumaczenie i opracowanie: Luigi Marinelli, Silvia Parlagreco. Libri Scheiwiller, Mediolan, 2003
 3. Halászínház , opracowanie: Király Nina, Prospero Könyvek. Budapeszt – Szeged 1994
 4. A Journey Through Other Spaces Essays and Manifestos 1944-1990 Tadeusz Kantor, redakcja i tłumaczenie: Michal Kobialka. University of California Press Berkeley / Los Angeles / Londyn 1993
 5. Lezioni milanesi, Ubulibri, Mediolan 1988 / Leçons de Milan, Actes Sud / Papiers, Paryż 1990 / Lekcje mediolańskie , Cricoteka, Biuro Kongresowe Urzędu Miasta Krakowa, Kraków 1991
 6. Metamorfozy, Teksty o latach 1938-1974 ,  wybór i opracowanie: Krzysztof Pleśniarowicz. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000
 7. Metamorphoses,  Chene/Hachette – Galerie de France, Paryż 1982
 8. Niech sczezną artyści,  redakcja: Hidenaga Otori, Sakuhinsa, Tokio 1990
 9. La mia opera. Il mio viaggio. Commento intimo, Federico Motta Editore S.p.A., Mediolan 1991 / Ma création, Mon voyage. Commentaires intimes, Editions Plume, Paryż 1991
 10. Pisma.
  • Tom I: Metamorfozy. Teksty o latach 1934-1974
  • Tom II:  Teatr Śmierci. Teksty z lat 1975-1984
  • Tom III: Dalej już nic. Teksty z lat 1985-1990

   wybrał i opracował: Krzysztof Pleśniarowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław,  Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Kraków, Wrocław 2004 – 2005

 11. Ein Reisender – seine Texte und Manifeste, redakcja: Piotr Nawrocki, Heinz Neidel, Manfred Rothenberger, Verlag für moderne Künst, Norymberga 1988
 12. Le théâtre de la mort, redakcja: Denis Bablet, L’ Age d’Homme, Lozanna 1977, 1985 / Il teatro della morte, redakcja: Denis Bablet, Ubulibri, Mediolan 1979, 2000 / Le théâtre de la mort,  redakcja: Denis Bablet, Parco Picture Backs, Tokio 1982 / El teatro de la muerteredakcja: Denis Bablet, Ediciones de la Flor, Buenos Aires 1984
 13. Wielopole – Wielopole Ubulibri, Mediolan 1981 / Wielopole, Wielopole Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1984 / Wielopole – Wielopole,  Marion Boyars, Londyn 1990.

 

II. Wywiady Tadeusza Kantora (w porządku chronologicznym)

 1. O taszyźmie, filmie abstrakcyjnym i nowoczesnej scenografii, rozm. przepr. Antoni Dzieduszycki, w: “Odra” 1958, nr 1, s. 10 
 2. Czy nowa awangarda? rozm. przepr. Jerzy Madeyski, w: “Życie Literackie” 1959, nr 44
 3. Kantor at full gallop, rozm. przepr.  Claude Oliver, w: “Guardian” 1972, nr 258
 4. Entretien avec Denis Bablet, rozm. przepr. Denis Bablet, w: “Travail Théâtral”, 1972, zima
 5. Teatr “i”,  rozm. przepr.  Zbigniew Taranienko, w: “Kultura” 1973, nr 32
 6. Przedmiot staje się aktorem,  rozm. przepr. Teresa Krzemień, w: “Kultura” 1974, nr 37
 7. Świadomość sztuki,  rozm. przepr.  Marian Sienkiewicz, w: “Literatura”, 1974, nr 48
 8. Tadeusz Kantor, rozm. przepr.  Philippe du Vignal, w: “L’art vivant”  1974, nr 50 
 9. Tadeusz Kantor. La Classe morte, rozm. przepr. Philippe du Vignal, w: “Art Press International” 1977, kwiecień
 10. Sulla scena passano fantasmi d’avanguardia,  rozm. przepr. Roberto de Monticelli, w: “Corriere della Sera” 29 I 1978
 11. La classe morte,  rozm. przepr. Yvonne Davis, w: “Théâtre/Public” 1978, marzec
 12. Trafić do światowego muzeum, rozm. przepr. Krzysztof Pleśniarowicz, w: “Kultura” 1978, nr 30
 13. Kantor profeta dell’avanguardi, rozm. przepr. E. Piergiacomi, w: “Sipario” 1978, nr 383
 14. Dzieło sztuki jest zamknięte,  rozm. przepr. Anna Grzejewska, w: “Miesięcznik Literacki” 1978, nr 10
 15. La solution al arte es la obra cerrada porque la abieta es facil y  propiciatoria al consumismo, rozm. przepr.  Fernando de Ita, w: “uno mas uno” 10 III 1979
 16. Nowa sytuacja w sztuce, rozm. przepr. Elżbieta Morawiec, w: “Życie Literackie” 1979, nr 2
 17. Metoda klisz, rozm. przepr.  Leo Caplan, Krystyna Rabińska, w: “Dialog” 1980, nr 12
 18. Un entretien avec…  Du théâtre clandestin au Théâtre Zéro, rozm. przepr. Raymonde Temkine, w: “Commedie-Française” 1980, nr 12
 19. Kantor a présent, rozm. przepr. Anne Ubersfeld, w: “Théâtre/Public” 1981, nr 39
 20. Rozmowa z Tadeuszem Kantorem , rozm. przepr. Wiesław Borowski, w:
  Tadeusz Kantor , Wiesław Borowski. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982
 21. Kantora przekraczanie doskonałości, rozm. przepr. Bogdan Gieraczyński, w: “Odra” 1983, nr 6
 22. Conversacion con Tadeusz Kantor, rozm. przepr. Juan Carlos Vidal, w: “Los Cuadernos del Norte”, 1983, maj – czerwiec
 23. Kantor, le péché, les poubelles, l’éternité, rozm. przepr. Guy Scarpetta, w: “Art Press” 1983, czerwiec
 24. Kantor, une autre vision de l’art et du théâtre, rozm. przepr. Michel Giroud, w: “Kanal magazine” 1984, październik
 25. Qu’ils crevent, les artistes! rozm. przepr. Philippe du Vignal, w: “Art press” 1985, wrzesień
 26. Postawa artysty – uczciwość i prawda, rozm. przepr.  Bożena Winnicka, w: “Życie literackie” 1985, nr 40
 27. Był absolutnym heretykiem… O Stanisławie Ignacym Witkiewiczu mówi Tadeusz Kantor, rozm. przepr.  Jan Kłossowicz, w: “Literatura” 1985, nr 8
 28. An interview with the director of Cricot 2 Tadeusz Kantor, rozm. przepr. Uri Hertz, w: “Third Rail” 1985/86, nr 7
 29. Let the Artists Die? An Interview with Tadeusz Kantor, rozm. przepr. Michal Kobialka, w: “TDR/The Drama Review” 1986, jesień, nr 30
 30.  O fotografii z Tadeuszem Kantorem/Tadeusz Kantor on photography, rozm. przepr. Andrzej Matynia, w: “Projekt” 1987, nr 3
 31. Spotkania z Tadeuszem Kantorem, rozm. przepr.  Krzysztof Miklaszewski. Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1989, TKECh, Kraków 1992
 32. Tadeusz Kantor. Réponses a onze questions,  rozm. przepr. Jean Duvignaud,  Françoise Gründ, w: “Internationale de l’Imaginaire” 1989, wiosna
 33. Ce qu’ils appellent la liberté, rozm. przepr. Guy Scarpetta, w: “La Regle du jeu” 1990, maj, nr 1 
 34. Rozmowa z Tadeuszem Kantorem, rozm. przepr. Tetsuo Toshimitsu, w: “Theatre” 1990, czerwiec (Japonia)
 35. Odejść i powrócić.  Rozmowa z Tadeuszem Kantorem, rozm. przepr. Inuhiko Yomota, w: “Bungakukai” 1990, lipiec (Japonia)
 36. Sztuka jest przestępstwem, rozm. przepr. Maślińska Irena, w: “Polityka” 1990, nr 35
 37. Testament et amour,  rozm. przepr. Georges Banu, w: “Alternatives théâtrales” 1991, nr 37
 38. Tadeusz Kantor. Entretiens, Opracowanie: Brunella Eruli, Editions Carré Arts&estétique, 1996
 39. Rozmowy, rozm. przepr. Mieczysław Porębski, w: Deska, Mieczysław Porębski, Murator, Warszawa, 1997

 

 III. Publikacje książkowe na temat twórczości Tadeusza Kantora (w porządku chronologicznym)

1. La classe morta di Tadeusz Kantor, [fot.] Maurizio Buscarino, Universale Economica Feltrinelli, Milano 1981 (zawiera teksty T. Kantora)
2. Wiesław Borowski, Tadeusz Kantor, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982 (zawiera teksty T. Kantora)
3. Cricot 2, Immagine di un teatro, [fot.] Romano Martinis, Le Parole Gelate, Roma 1982
4. Tadeusz Kantor: Theater des Todes. Die tote Klasse. Wielopole – Wielopole, [fot.] Günther K. Kühnel, Verlag für moderne Kunst, Zirndorf, Nürnberg, 1983 (zawiera teksty T. Kantora)
5. T. Kantor, [wyb. i oprac.] Denis Bablet, Les Voies de la création théâtrale XI, Éditions de Centre National de la Recherche scientifique, Paris 1983; II wyd. Paris 1990 (zawiera teksty T. Kantora)
6. Kantor, l’artiste à la fin du XXeme siècle, [red.] Georges Banu, Actes Sud – Papiers, Paris 1990 (zawiera teksty T. Kantora)
7. Ô douce nuit. Les Classes d’Avignon, Actes Sud – Papiers, Paris 1990 (zawiera teksty T. Kantora)
8. Krzysztof Pleśniarowicz, Teatr Śmierci Tadeusza Kantora, VERBA, Chotomów 1990
9. Jan Kłossowicz, Tadeusz Kantor. Teatr, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991; Jan Kłossowicz, Tadeusz Kantors Theater, [red.] Harald Xander, A. Francke, Verlag Tübingen und Basel, 1995
10. Tadeusz Kantor, [fot.] Caroline Rose, Miroirs, Maubeuge 1991 
11. Dzieła Tadeusza Kantora w Kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu [katalog obrazów i prac na papierze], oprac. Włodzimierz Nowaczyk, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1993
12. Kantor 2, [praca zbiorowa, wyb. i oprac.] Denis Bablet, Les Voies de la création théâtrale 18, Éditions de Centre National de la Recherche scientifique, Paris 1993 (zawiera teksty T. Kantora)
13. Krzysztof Pleśniarowicz, The Dead Memory Machine. Tadeusz Kantor’s Theatre of Death, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 1994, Black Mountain Press, 2004
14. Krzysztof Pleśniarowicz, Teatr nie-ludzkiej formy, Universitas, Kraków 1994
15. Marcos Resenzvaig, El teatro de Tadeusz Kantor, Leviatan, Buenos Aires 1995
16. Aldona Skiba-Lickel, Aktor według Kantora, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1995
17. Maurizio Buscarino, Kantor, cyrk śmierci, [red.] Roberta Valtorta, Edition Sturzfluge, Bozen 1997 (zawiera teksty T. Kantora)
18. Jan Kott, Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1997, 2005; następne wyd.: Jan Kott, Kaddish. Pages sur Tadeusz Kantor, LE PASSEUR – Cecofop, Nantes 2000; Jan Kott, Kaddish, Publisher Michitani Co. Ltd., Tokyo 2000; Jan Kott, Kaddish. Pagine su Tadeusz Kantor, Libri Scheiwiller, Milano 2001
19. Krzysztof Pleśniarowicz, Kantor. Artysta końca wieku, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997 (zawiera teksty T. Kantora)
20. Mieczysław Porębski, Deska, Wydawnictwo Murator, Warszawa 1997
21. W cieniu krzesła. Malarstwo i sztuka przedmiotu Tadeusza Kantora, red. Tomasz Gryglewicz, Universitas, Kraków 1997
22. Amos Passing Fergombe, Tadeusz Kantor, de l’écriture scénique de la mort a l’instauration de la mémoire, Presse Universitaire de Valenciennes, Valencienne, 1997
23. Tadeusz Kantor. Z Archiwum Galerii Foksal, [oprac.] Małgorzata Jurkiewicz, Joanna Mytkowska, Andrzej Przywara, Galeria Foksal SBWA, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 1998 (zawiera teksty T. Kantora)
24. Dietmar Wiewiora, Materie, kollektive Erinnerung und individuelle Existenz im Theater von Tadeusz Kantor (1938-1991), Universitas, Kraków 1998
25. Hommage à Tadeusz Kantor, [red.] Krzysztof Pleśniarowicz, Cricoteka, Uniwersytet Jagielloński, Académie Expérimentale des Théâtres, Kraków 1999 (zawiera zapisy wypowiedzi T. Kantora)
26. Tadeusz Kantor. Motywy hiszpańskie/Motivos espanoles, Instytut Cervantesa w Warszawie, Warszawa 1999 (zawiera teksty T. Kantora)
27. Guy Scarpetta, Kantor au présent, Actes Sud, Paris 2000
28. Tadeusz Kantor. Niemożliwe/Impossible, [red.] Jarosław Suchan, Bunkier Sztuki Galeria Sztuki Współczesnej, Kraków 2000; Tadeusz Kantor Lehetetlen /Impossible, Ludwig Múzeum Budapest, Kortárs Múvészeti Múzeum, Budapest 2001
29. Tadeusz Kantor. Wędrówka, [red.] Józef Chrobak, Lech Stangret, Marek Świca, Cricoteka , Kraków 2000 (zawiera teksty T. Kantora)
30. Tadeusz Kantor – Cricot 2, [fot.] Romano Martinis, [red.] Silvia Parlagreco, Oedipus Edizioni, Milano 2001 (zawiera teksty T. Kantora)                                                             
31.Buscarino Maurizio, Kantor, Leonardo Arte, Milano 2001
32. Claude Amey, Tadeusz KANTOR. Theatrum Litteralis, L’Harmattan, Paris 2002
33. Memorie del teatro, Biblioteca Spadoni, Titivillus Edizioni, Firenze 2002, części: 1. Il viaggio di Tadeusz Kantor (compendio biografico), [red.] Józef Chrobak; 2. L’illusione vissuta. Viaggi e teatro con Tadeusz Kantor, [red.] Luigi Arpini; 3. Kantor a Firenze, [red.] Valerio Valoriani
34. Klaudiusz Święcicki, Małe ojczyzny Europy w teatrze Tadeusza Kantora, Cricoteka, Collegium Europaeum Gnesnese, Kraków – Gniezno 2002
35. Pierścień „Balladyny”. Gra z Teatrem Podziemnym Tadeusza Kantora, [koncepcja i red.] Zbigniew Baran, Cricoteka, Kraków 2003 (zawiera teksty T. Kantora)
36. Tadeusz Kantor. Zbiory publiczne, katalog prac, [red. i oprac.] Anna Halczak, Cricoteka, Kraków 2003
37. „Powrót Odysa” i Podziemny Teatr Niezależny Tadeusza Kantora w latach 1942-1944, cz. 1, [red.] Józef Chrobak, Ewa Kulka, Tomasz Tomaszewski, Cricoteka, Kraków 2004
38. Marek Pieniążek, Akt twórczy jako mimesis. „Dziś są moje urodziny” – ostatni spektakl Tadeusza Kantora, Universitas, Kraków 2005
39. Uta Schorlemmer Tadeusz Kantor. Er War Sein Theater, Verlag für moderne Kunst, Nürnberg 2005 (zawiera teksty T. Kantora)
40. Wielopole Skrzyńskie di Tadeusz Kantor, [red.] Józef Chrobak, Cricoteka, Kraków 2005
41. Tadeusz Kantor. Scenografie dla teatrów oficjalnych, katalog prac, [red.] Małgorzata Paluch – Cybulska, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora, Cricoteka, Kraków 2006
42. Lech Stangret, Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż totalnego dzieła, Art + Edition, Kraków 2006
43. Klaudiusz Święcicki, Historia w teatrze Tadeusza Kantora, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007
44. Pleśniarowicz Krzysztof, A Halott Emlékek Gépezete. Tadeusz Kantor Halálszínháza, Budapest 2007
45. Kantor. Wielopole, Wielopole. Dossier, [red.] Józef Chrobak, Natalia Zarzecka, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 2007
46. Kantor. Protagonismo registico e spazio memoriale, opracowanie Lido Getta, [red.] Silvia Parlagreco, Titivillus Edizioni, Pisa 2007
47. Kunst ist ein Verbrechen. Tadeusz Kantor, Deutschland und die Schweiz,  Herausgegeben von Uta Schorlemmer, Verlag für moderne Kunst Nürnberg, Cricoteka, Kraków 2007
48. Sztuka jest przestępstwem. Tadeusz Kantor a Niemcy i Szwajcaria, [red.] Uta Schorlemmer, Cricoteka, Kraków, Verlag für moderne Kunst Nürnberg 2007
49. Kunstgewerbeschule 1939-1943 i Podziemny Teatr Niezależny Tadeusza Kantora w latach 1942-1944, [red.] Józef Chrobak, Katarzyna Ramut, Tomasz Tomaszewski, Marek Wilk, Cricoteka, Kraków 2007
50. Tadeusz Kantor. Obiekty/przedmioty. Zbiory Cricoteki. Katalog prac , [koncepcja i oprac.] Anna Halczak, Bogdan Renczyński, Cricoteka, Kraków 2007
51. Panoramiczny happening morski i Tadeusz Kantor w latach 1964-1968, [red.] Józef Chrobak, Michał Rogalski, Marek Wilk, Cricoteka 2008 (publikacja towarzysząca wystawie Panoramiczny happening morski Tadeusza Kantora)
52. Cricot 2 – lata 50., Tadeusz Kantor i początki Teatru Cricot 2, 1955-1958,  Józef Chrobak, Marek Wilk, Crioteka 2008                                                                                                                               53. Tadeusz Kantor nad morzem, [red.] Józef Chrobak, Justyna Michalik, Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, Cricoteka 2009 (publikacja towarzysząca wystawie Tadeusz Kantor nad morzem)
54. Galeria – Pracownia Tadeusza Kantora. Cricoteka (publikacja towarzysząca wystawie Tadeusz Kantor – obrazy, rysunki z lat 1987-1990), [oprac.] Anna Halczak, Cricoteka, Kraków 2009 
55. Michal Kobialka, Further on, nothing. Tadeusz Kantor’s Theatre, (zawiera teksty T. Kantora), University of Minnesota Press, Minneapolis, London 2009
56. W Tarnowie i Krakowie. Szkolne lata Tadeusza Kantora 1924-1939 wraz z uzupełnieniami do roku 1944, [red.] Józef Chrobak, Justyna Michalik, Cricoteka, Kraków 2009
57. Tadeusz Kantor i Artyści Teatru Cricot 2 (Dokumenty i materiały), t. I, [red.] Józef Chrobak, Justyna Michalik, Cricoteka, Kraków 2009
58. Renato Palazzi, Kantor. La materia e l’anima, Titivillus, Pisa 2010
59. Kobialka Michal, O Călătorie în alte spaţii. Teatrul lui Tadeusz Kantor, tłumaczenie Cipriana Petre, Casa Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010
60. „Les Cordonniers de Tadeusz Kantor” / „Szewcy Tadeusza Kantora”, redakcja: Karolina Czerska, Józef Chrobak, Justyna Michalik, Cricoteka, Kraków, 2010

 

IV. Katalogi wystaw (w porządku chronologicznym)

 1. Tadeusz Kantor, opracowanie: Karl Heinz Hering, Ewald Rathke, Düsseldorf Kunsthalle Grabbeplatz, 1959 
 2. Kantor,  Galerie Alice Pauli, Lozanna 1964 
 3. Tadeusz Kantor, Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden 1966
 4. Kantor, peintures recentes, Galerie de L’Université A.G., Paryż 1966     
 5. Panoramiczny happening morski  T.Kantor, (w ramach V Pleneru koszalińskiego), łazy koło Osiek, redakcja: Hanna Ptaszkowska, Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1967
 6. Happening “List”, Galeria Foksal, Warszawa 1967
 7. Happening “Hommage a Maria Jarema”, Galeria “Krzysztofory”, Kraków 1968
 8. La Chaise. Stolen.Tadeusz Kantor, Henie – Onstad Kunstsenter, Oslo 1971
 9. Umbrella, Richard Demarco Gallery, Edynburg 1972
 10. Wszystko wisi na włosku. Tadeusz Kantor, Galeria Foksal, Warszawa  1973    
 11. >t.kantor >REZERWAT LUDZKI<, Galeria Desa, Kraków 1975
 12. Tadeusz Kantor. Ambalaże, Galeria Foksal, Warszawa 1976
 13. Tadeusz Kantor. Emballages 1960-76,  Whitechapel Art Gallery, Main&small galleries, Londyn 1976
 14. Rembrandt-Preises 1978 an Tadeusz Kantor Krakau 1978,  Johan Wolfgang von Goethe-Stiftung
 15. Le opere di Tadeusz Kantor i pittori di Cricot 2…, Palazzo Reale, Mediolan  1979
 16. La Troupe Cricot 2 et son Avant-garde, Centre Georges Pompidou, Paryż 1983
 17. Oggetti e macchine del teatro di Tadeusz Kantor,  redakcja: Ludmiła Ryba, Museo Internazionale delle Marionette, Palermo 1987
 18. Tadeusz Kantor. Plus Loin, Rien!, Galerie de France, Paryż 1989
 19. Tadeusz Kantor. Przedmioty, klisze pamięci…, opracowanie: Anna Halczak, Krzysztof Pleśniarowicz, BWA Wrocław 1990
 20. Kantor, peintures, dessins, Centre d’Arts Contemporains, Grande Galerie, Petite Galerie, Orlean 1990
 21. Tadeusz Kantor, koncepcja katalogu: Nathalie Ergino, Musée d’Art Contemporain de Nîmes, 1991   
 22. Tadeusz Kantor. Malarstwo i rzeźba, redakcja katalogu i wybór tekstów: Zofia Gołubiew, Muzeum Narodowe w Krakowie, 10.1991-01.1992
 23. Grupa Krakowska 1932-1994, redakcja: Teresa Rostkowska, Narodowa Galeria Sztuki Współczesnej  Zachęta, Warszawa 1994
 24. Labirynt zwany Teatr/ The Labyrinth called Theatre, redakcja: Anna Litak, Grzegorz Niziołek, Galeria BWA Kraków 1994
 25. Tadeusz Kantor My Creation, My Journey, redakcja: Oka Shigemi, Suzuki Takashi, Sezon Museum of Art., Tokio 1994, Itami City Museum of Art, Hyogo 1995
 26. Tadeusz Kantor. Rysunki z lat 1947 – 1990, wybór i opracowanie: Grzegorz Musiał, Galeria 86, łódź 1997
 27. Tadeusz Kantor “Powrót Odysa” Podziemny Teatr Niezależny / “The Return of Odysseus” The clandestine Independant Theatre 1944, redakcja: Krzysztof Pleśniarowicz, Cricoteka, Kraków 1994 
 28. Kantor. Fantomy Realności, [opracowanie: Lech Stangret], Centrum Scenografii Polskiej, Katowice 1995
 29. ” Tańczyli na moście” wiek cały, katalog: Marek Rostworowski, Arsenał, Kraków 1995
 30. Tadeusz Kantor. Klasa Szkolna – Dzieło Zamknięte / The Classroom – Closed Work , redakcja: Krzysztof Pleśniarowicz, Cricoteka, Kraków 1995
 31. Tadeusz Kantor 1915-1990 Leben im Werk, katalog: Jaromir Jedliński, Kunsthalle Nürnberg, Norymberga 1996
 32. Tadeusz Kantor La scena de la memoria, redakcja: Tom Skipp, Madryd / Barcelona 1997
 33. I Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później , redakcja: Marek Świca, Józef Chrobak, Starmach Gallery, Kraków 1998
 34. Tadeusz Kantor Informel,  redakcja: Małgorzata-Daria Niechoda, Starmach Gallery, Kraków 1999
 35. Kantor. Motywy hiszpańskie,  koncepcja książki: Zofia Gołubiew, Muzeum Narodowe w Krakowie, 1999
 36. Tadeusz Kantor. Klisze pamięci,  redakcja: Krzysztof Pleśniarowicz, Rundetaarn, Kopenhaga 1999
 37. Nowocześni a socrealizm, redakcja: Marek Świca, Józef Chrobak, Starmach Gallery, Kraków 2000
 38. Verteidigung der Moderne Positionen der Polnischen Kunst nach 1945, koncepcja katalogu: Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, Museum Würth, Künzeslau, 10.2000-01.2001
 39. ” Mam wam coś do powiedzenia”. Tadeusz Kantor – autoportrety, koncepcja i redakcja: Zofia Gołubiew, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2000
 40. Tadeusz Kantor. Rysunki z kolekcji Muzeum Sztuki w łodzi, opracowanie: Anna Saciuk-Gąsowska Miejska galeria Sztuki w łodzi, Galeria Willa, Galeria Bielska BWA 2004
 41. Tadeusz Kantor. Dipinti, disegni, teatro,  redakcja: Józef Chrobak, Carlo Sisi, Galleria d’arte moderna, Palazzo Pitti, Florencja 2002
 42. Tadeusz Kantor. La clase muerta, redakcja: Isabel Tejeda, Grzegorz Musiał, Iglesia de Veronicas, Murcia  2002 /Tadeusz Kantor – Umarła Klasa,  Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2004
 43. Balladyna według Kantora,  redakcja: Jolanta Kunowska, Cricoteka, Kraków 2002
 44. Tadeusz Kantor. Tegningens rum – Det mentale rum (Cambriolage), redakcja: Ewa Walczak – Andersen, Tine Seligmann, Museet for Samtidskunst, Roskilde 2003
 45. Tadeusz Kantor. Kolekcja “A”,  redakcja i opracownie: Anna Halczak, Galeria Sztuki w Legnicy, Cricoteka, Kraków 2003
 46. Tadeusz Kantor. Umení a pamet. Art and memory,  koncepcja katalogu: Richard Drury, The Czech Museum of Fine Arts, Praga 2003
 47. ” Gdzie są niegdysiejsze śniegi” – Cricotage Tadeusza Kantora. 25 lat później,  opracowanie: Józef Chrobak, Natalia Zarzecka, Galeria Krzysztofory, Kraków 2003
 48. Tadeusz Kantor z “Wielopola, Wielopola”,  Galeria Foksal, Warszawa 12. 2003 – 01. 2004
 49. ” Fin des temps! L’histoire n’est plus – L’art polonais du 20e siecle, teksty: Andrzej Turowski, Hôtel des Arts, Tulon 2004
 50. Święci rewolucji, Maria Jarema, Tadeusz Kantor, koncepcja katalogu: Małgorzata Flik-Fizek, Galeria Fizek, Poznań 2004
 51. Tadeusz Kantor. Njegovo gledalisce in slokarstvo, koncepcja katalogu: Ivo Svetina, Slovenski gledaliski muzej, Ljubljana, Mestna galerija Ljubljana, 11. 2004 – 01. 2005
 52. Tadeusz Kantor. Interior imaginacji / Interior of Imagination , redakcja naukowa: Jarosław Suchan i Marek Świca, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Warszawa Kraków 2005
 53. Ośrodek Teatru Cricot 2 – Cricoteka, tekst Anna Halczak, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2005
 54. Pejzaż w twórczości malarskiej i rysunkowej Tadeusza Kantora, tekst i koncepcja wydawnictwa Małgorzata Paluch-Cybulska, Kraków 2005
 55. Teatr niemożliwy. Performatywność w sztuce Pawła Althamera, Tadeusza Kantora, Katarzyny Kozyry, Roberta Kuśmirowskiego i Artura Żmijewskiego. / The Impossible Theatre. Performativity in the Works of Paweł Althamer, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kuśmirowski and Artur Żmijewski, (Kunsthalle Wien 2005, Barbican Centre, London 2006; Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2006), Kunsthalle Wien, Zachęta, Warszawa 2006
 56. Kantor en Rhône-Alpes, Lyon, Valence 2006
 57. Tadeusz Kantor. Między kościołem a synagogą (szkic o pamięci), red: Józef Chrobak, Katarzyna Ramut, Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach, 2007
 58. Tadeusz Kantor i WSSP w Krakowie 1947-1950,  redakcja Józef Chrobak, Marek Wilk, Galeria Krzysztofory, Kraków 2007
 59. Wojtek Sperl. Fotografie z seansu Tadeusza Kantora „Umarła klasa” 1975-1976, red.: Józef Chrobak, Cricoteka, Kraków 2007
 60. Tadeusz Kantor. Epoka chłopca/Tadeusz Kantor. Boyhood Epoch, opracowanie: Anna Halczak, Cricoteka, Kraków 2008
 61. Fotografie Jacquie Bablet/Photographies de Jacquie Bablet, opracowanie: Anna Halczak, Cricoteka, Kraków 2008
 62. Tadeusz Kantor, Migros Museum für Gegenwartskunst Zurich, 2008 (wersja niemiecka i angielska)
 63. Tadeusz Kantor, Od Małego dworku do Umarłej klasy / From The Country House to The Dead Class, Redakcja / Editors: Józef Chrobak, Justyna Michalik, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2010

 

V. Numery czasopism w części lub w całości poświęcone życiu i twórczości Tadeusza Kantora (w porządku alfabetycznym)

 1. “Alternatives Théâtrales” 50/ Maison du Spectacle la Bellone, Kantor, homme de théâtre,1995, grudzień
 2. “Art press” 1983, czerwiec
 3. “Bouffoneris”, L’acteur dans le théâtre de Tadeusz Kantor,  Aldona Skiba-Lickel, 1991, nr 26-27
 4. “Catalóquio Artes” 1991, czerwiec, nr 89
 5. “Creación” 1995, maj
 6. “Critique” 1984, styczeń – luty
 7. “Los Cuadernos del Norte” 1983, maj – czerwiec
 8. “11 Cuadernos El Publico” Tadeusz Kantor !Que revienten los artistas! 1986, luty
 9. “Czas kultury” 2000, nr 6
 10. “Dialog” 1977, luty
 11. “Didaskalia” 2000, grudzień 
 12. Didaskalia”, 2006, luty
 13. “The Drama Review” 1986, jesień, T 111
 14. “De facto” 2001, październik – listopad – grudzień, nr 16
 15. “Grammatica” 1969, czerwiec, nr 3
 16. “Hystrio”, Dossier T. Kantor, 2000, nr 4
 17. “Journal of Dramatic Theory and Criticism” 1995, jesień, nr 10
 18. “Kanal magazine” 1984, październik
 19. “Konteksty. Antropologia kultury Etnografia sztuka. Polska Sztuka Ludowa”, 2008, nr 2 (281)
 20. “Mitteilungen des Instituts für moderne Kunst Nürnberg”,  Hommage a Tadeusz Kantor1991, październik
 21. “Performing Arts Journal”, Kantor. Sarajevo, 1994, maj, nr 2
 22. “Pipirijaina”,  Wielopole, Wielopole de Tadeusz Kantor Cricot 2 (Polonia) 1981, październik, nr 19-20
 23. “Pipirijaina” 1983, kwiecień, nr 25
 24. “Primer acto” 1981, lipiec – październik, nr 189
 25. “Polonica” 91, nr 2  (Japonia)
 26. “Puck” 1989, nr 2
 27. “I Quaderni” 1984, październik, nr 3
 28. “Quaderni di analisi dello spettacolo”, Kantor Protagonismo registico e spazio memoriale, redakcja: Lido Gedda Liberoscabio, Firenze 1984
 29. “Scenes”, Tadeusz Kantor, 1986, kwiecień, nr 2
 30. “Suplement” 1991, grudzień
 31. “Teatr” 1990, lipiec, nr 7; 2006, październik, nr 10 
 32. “Teatralnaja žizn” 1993, nr 9
 33. “Teatr Cricot 2. Informator 1986” / “Cricot 2 Theatre. Information Guide 1986”, wybór i opracowanie: Anna Halczak.  Ośrodek Teatru Cricot 2, Kraków 1988
 34. “Teatr Cricot 2. Informator 1987-1988” / “Cricot 2 Theatre. Information Guide 1987-1988”, wybór i opracowanie: Anna Halczak. Ośrodek Teatru Cricot 2 – Cricoteka, Kraków 1989
 35. “Teatr Cricot 2. Informator 1989-1990” / “Cricot 2 Theatre – Information Guide 1989-1990”, wybór i opracowanie: Anna Halczak, Cricoteka, Kraków 2003
 36. “Teatri delle diversita” 2000, czerwiec
 37. “Le théâtre en Pologne / The theatre in Poland” 1981, nr 1; 1996, nr 1
 38. “Théâtre/Public” 1988, listopad – grudzień
 39. “Théâtre/Public”,  Trois cahiers pour Kantor, 2003, nr 166-167
 40. “Travail théâtral” 1972, zima
 41. “Wielcy malarze” 2001, nr 125
 42. “Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z historii sztuki” 1995, zeszyt 21

 

VI. Varia (w porządku alfabetycznym)

 1. Anna Baranowa, łzy Kantora, w: “Ars Longa. Prace dedykowane pamięci profesora Jana Białostockiego”, Arx Regia, Warszawa 1999
 2. Francesco Bartoli, Kantor: Bal Rond per Tintagiles, w: “Il castello di Elsinore” 1988, nr 1
 3. Johan de Boose, De eeuw van dada, w: “Documenta” 1986, nr 3
 4. Annamaria Cascetta, Oltre il non senso della morte, w:  “Vita e Pensiero” 1981, marzec
 5. Lesław Czapliński, Muzyczność – jako kategoria estetyczna, ideał czystej sztuki widowiskowej oraz model jej opisu, w: “Wybory i ryzyka awangardy. Studia z teorii awangardy”, redakcja: Urszula Czartoryska i Ryszard W. Kluszczyński, PWN, Warszawa-łódź 1985
 6. Krystyna Czerni, Emballage Hołdu Pruskiego Tadeusza Kantora jako portret metaforyczny artysty , w: “Sztuka polska po 1945 roku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, listopad 1984”, red. T. Hrankowska, Warszawa 1987
 7. Krystyna Czerni, “Cyrkowo tragiczny dekalaż” czyli wątki rekigijne w sztuce Tadeusza Kantora, w: “Sacrum w sztuce współczesnej”, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 2003
 8. Doris von Drathen, Die Metamorphosen eines Odysseus der Kunst , w: “Künstler” 1999, 3 kwartał
 9. Brunella Eruli, Tadeusz Kantor: immagine del corpo e manichini ne “La classe morta”, w: “Quaderni di teatro” 1980, maj, nr 8
 10. Katarzyna Fazan, Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański, Leśmian, Kantor, Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego, Kraków 2009
 11. Elżbieta Grabska, Le cadavre du pere ou deux morales chez les artistes polonais, w: “Cahiers du Musée national d’Art moderne”, Paryż 1983, nr 12
 12. “Grupa Krakowska” (dokumenty i materiały) Części I-XIV, redakcja: Józef Chrobak, Grupa Krakowska, Kraków 1991-1993 
 13. Grupa krakowska. Dokumenty i materiały z lat 1932-2008, [red.] Józef Chrobak, Marek Wilk, Cricoteka, Kraków 2008 
 14. Nina Kiraly, Ars poetica Tadeusza Kantora, w: „Konteksty”, 2005, nr 1
 15. Michal Kobialka, “The Milano Lessons” by Tadeusz Kantor, w:  ” The Drama Review” 1991, zima, T 132
 16. Michal Kobialka, Spatial Representation: Tadeusz Kantor’s Theatre of Found Realit, w: “Theatre Journal” 1992, październik
 17. Michal Kobialka, Of the Memory of a Human Unhoused in Being, w: “Performance Research” 2000, 5(3)
 18. Michal Kobialka, Tadeusz Kantor’s Happenings: Reality, Mediality, and History, w:  “Theatre Survey” 2002, tom 43, maj, nr 1
 19. Małgorzata Koch-Butrym, Sobowtóry, manekiny i bio-obiekty w twórczości Tadeusza Kantora, w: “Kwartalnik Teatralny” 2002, nr 1
 20. Jan Kott, Teatr esencji: Kantor i Brook, w: “Zeszyty Literackie”  1983 nr 2 / The Theater of Essence: Kantor and Brook, w: “The Theater of Essence”, Northwestern  University Press 1984   
 21. Monika Kozień Świca,  Kantorowski mit Paryża. Od “Jeunes peintres de la Tradition francaise”, do “Le Nouveau Realisme”, w: “Pamiętnik Sztuk Pięknych”, Toruń 2003, nr 1(4)
 22. Ewa Krakowska, Szkice z pamięci, Cricoteka, Kraków 2009
 23. Piotr Krakowski, Malarstwo Tadeusza Kantora , w: “Format” 1994, nr 1-4
 24. Tadeusz Kwiatkowski, Krakowskie teatr konspiracyjny,  “Pamiętnik teatralny” 1963, zeszyt 1-4 
 25. Miklaszewski Krzysztof, Tadeusz Kantor. Między śmietnikiem a wiecznością, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007 
 26. Katarzyna Osińska, Ślady dybuka w teatrze Tadeusza Kantora, w: “Didaskalia” 2008, nr 83
 27. Zbigniew Osiński, Tadeusz Kantor wobec Leona Schillera w kontekście kontekście Andrzeja Pronaszki. Czy istnieje „formacja schillerowska w kulturze polskiej? w: „Pamiętnik Teatralny”, 2005, zeszyt 1-2
 28. Zbigniew Osiński , Tadeusz Kantor wobec tradycji. Komentowane wypisy z jego tekstów, w: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem, redakcja Tomasz Mizerkiewicz, Agata Stankowska, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007, seria Filologia Polska nr 101 UAM
 29. Zbigniew Osiński, Tadeusz Kantor i Jerzy Grotowski wobec Stanisława Wyspiańskiego, w: “Dialog” 2008 nr 1
 30. Owczarski Wojciech, Miejsca wspólne, miejsca własne. O wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006  
 31. Marek Pieniążek, Sztuka to miłość powtórzona, w: “Dekada Literacka” 2004, nr 4(206)
 32. Krzysztof Pleśniarowicz, Czechowicz w teatrze Kantora, w: “Dialog” 1978, nr 7 
 33. Franca Silvestri, Amore e morte nel mondo di Kantor, w: “Burattini” 1987, grudzień
 34. Karol Smużak,  Poetyka smutku w teatrze Kantora. Dziś są moje urodziny, w: “Litteraria” XXIV, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1993
 35. Rafał Solewski, Śmierć w sztuce Tadeusza Kantora, w:  Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość.  Materiały Międzynarodowej konferencji w 1996 , Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 2002
 36. Wiesława Staniszewska, Konstruktywizm w twórczości teatralnej Tadeusza Kantora, w:  “Format” 1994, nr 1-4
 37. Klaudiusz Święcicki, Umarła klasa Tadeusza Kantora. Dojmujące wspomnienie przeszłości, w:  “Dialog (i) w kulturze”, wydawnictwo EMPi2, Poznań 2001
 38. Klaudiusz Święcicki, Klisze pamięci w teatrze Tadeusza Kantora. Próba uchwycenia relacji między fotografią a teatrem, w: Antropologia wobec fotografii i filmu, Red. Grzegorz Pełczyński, Ryszard Vorbrich, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, Poznań 2004
 39. Giovanna Tomassucci, Cricotage, Ou sont les neiges d’antan di Tadeusz Kantor , w: “Rivista di letterature moderne e comparate” 1984,  tom XXXVII, zeszyt 3
 40. Anne Ubersfeld, Kantor ou la parole de la mort , w:  “Presses Univesitaire de Lyon” 1988
 41. Klaus Völker, Das Theater des Todes lebt , w: “Theater” 1985

 

VII. Filmografia
 
Zapisy spektakli

 • Umarła klasa, realizacja: Andrzej Wajda, TVP, 1976, 75′
 • Umarła klasa, realizacja:  Nat Lilenstein, La Sept, Paryż 1989, 92′
 • Umarła klasa, realizacja Jacquie Bablet i Denis Bablet, Prato 1980, L’Equipe „Théâtre et moyens audiovisuels” du Groupe de recherches théâtrales et musicologiques du CNRS, 89’
 • Wielopole, Wielopole, realizacja: Andrzej Sapija, W.F.O. łódź 1984, 70′
 • Wielopole, Wielopole, realizacja: Stanisław Zajączkowski, OTV – Kraków 1983, 70′
 • Niech sczezną artyści, realizacja: Stanisław Zajączkowski, OTV- Kraków 1986, 77′
 • Niech sczezną artyści, realizacja: Nat Lilenstein, La Sept FR 3 Paryż 1987, 80′
 • Nigdy tu już nie powrócę, realizacja: Andrzej Sapija, TVP S.A. 1990, 81′
 • Dziś są moje urodziny, realizacja: Stanisław Zajączkowski, OTV – Kraków 1991, 77′
 • Aujourd’hui c’est mon annivesaire. La derniere Répétition du spectacle de T. Kantor, realizacja:  Jacquie Bablet, J. Sirot, CNRS Audiovisuel, Paryż 1991, 75′ 

 

Zapisy cricotage’y

 • Gdzie są niegdysiejsze śniegi, realizacja: Andrzej Sapija, W.F.O.  łódź 1984, 33′
 • Gdzie są niegdysiejsze śniegi, realizacja: Tadeusz Kraśko, TVP 1984, 40′
 • Un matrimonio, Centro di formazione professionale per le techniche cinetelevisive, Mediolan 1986, 60′ 
 • La macchina dell’amore e della morte, CRT Milano, Teatro Litta 1987, 42′
 • Une derniere courte leçon, realizacja: Jacquie Bablet, Institut International de la Marionette de Charleville-Mézieres, CNRS Audiovisuel, Paryż 1988, 40′
 • Ô douce nuit , realizacja: L. Champonnois, Institut Supérieur des Techniques du Spectacle et Equipage, Awinion 1990, 40′

 

Filmy dokumentalne Telewizji Polskiej 

 • Szatnia Tadeusza Kantora czyli Nadobnisie i koczkodany w Teatrze Cricot 2, scenariusz i realizacja: Krzysztof Miklaszewski, OTV – Kraków 1973, 33′
 • Ostatnia wieczerza, scenariusz i realizacja: Krzysztof Miklaszewski, OTV – Kraków 1983,16′
 • Powrót do Wielopola, scenariusz i realizacja: Krzysztof Miklaszewski, OTV – Kraków 1983, 25′
 • Moja historia sztuki – Według Malczewskiego, scenariusz i prowadzenie: Krzysztof Miklaszewski, OTV – Kraków, [1984-86], 25′
 • Moja historia sztuki – Lekcja Wojtkiewicza, scenariusz i prowadzenie: Krzysztof Miklaszewski, OTV – Kraków, [1984-86], 34′
 • Ja mistrz, scenariusz i realizacja: Krzysztof Miklaszewski, 1985
  Niech sczezną artyści, scenariusz i realizacja: Krzysztof Miklaszewski, Interpress, Warszawa 1985, 43′
 • O powinnościach artysty, scenariusz i prowadzenie: Krzysztof Miklaszewski, OTV – Kraków, 1985, 35′
 • Manekiny Tadeusza Kantora, scenariusz i realizacja: Andrzej Sapija, W.F.O. łódź 1983, 23′
 • Kantor, reżyseria: Andrzej Sapija, TVP S.A., W.F.O. łódź 1985, 75′
 • Powrót Odysa Tadeusza Kantora. Notatki z prób,  reżyseria: Andrzej Sapija, TVP S.A., W.F.O. łódź 1988, 60′
 • Inscenizacja teatralna. Spotkanie z Tadeuszem Kantorem, rozmowa Aleksandra  Małachowskiego, 1978, 32′
 • Nigdy tutaj już nie powrócę, scenariusz i reżyseria: Anna Górna, Lubomir Zając, W.F.O.  łódź 1991, 63′
 • Farbą. Dokument wystawy: Tadeusz Kantor. Malarstwo i rzeźba, MNK 1991,  scenariusz i reżyseria: Artur Janicki, Zofia Gołubiew, OTV – Kraków 1992, 33′
   

Inne realizacje

 • Uwaga!… malarstwo, realizacja Mieczysław Waśkowski, Antoni Nurzyński, muzyka Adam Kaczyński, Zespół Autorów Filmowych „Kadr” oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, łódź 1957, 09’ 
 • Somnambulicy, realizacja: Mieczysław Waśkowski, Antoni Nużyński, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i Teatralna w łodzi 1958, 9′
 • Multipart, realizacja:  Krzysztof Kubicki, M. Młodecki, Warszawa 1971, 14′
 • Istnieje tylko to co się widzi, realizacja Andrzej Sapija, Camerovid, 1991, 22′
 • Próby, tylko próby…, realizacja:  A. Sapija, Cricoteka, Kraków 1992, 74′
 • Marek Rostworowski. Lekcje z Kantorem, realizacja:  Małgorzata Skiba, Kraków 1997, 23′
 • Wit Stwosz to ja – Tadeusz Kantor, realizacja:  Andrzej Białko, Kraków 1996, 40′
 • Tadeusz Kantor, reżyseria: Andrzej Sapija, Cricoteka, Kraków 1999, 16′
   

Zagraniczne filmy dokumentalne

Anglia

 • Kantor, reżyseria: D. Ward, G. Cardazzo, Filmakers, Londyn  1987, 35′
 • Lovlies and Dovdies, reżyseria: Ken McMullen, 1974, 30’

Francja

 • Tadeusz Kantor, Peintre, scenariusz i realizacja: Denis Bablet CNRS Audiovisuel, Paryż 1983, 100′
 • Le théâtre de Tadeusz Kantor , scenariusz i realizacja: Denis Bablet, CNRS Audiovisuel, Paryż 1985, 144′
 • Geneza Umarłej klasy, realizacja:  Nat Lilenstein. La Sept FR 3, Paryż  1989, 15′
 • Les Classes d’Avignon – Tadeusz Kantor , realizacja: L. Champonnois, Institut Supérieur des Techniques du Spectacle et Equipage, Awignon 1990, 59′

Niemcy

 • Kantor ist daDer Künstler und seine Welt, reżyseria: Dietrich Mahlow, Saarlandischer Rundfunk, 1969, 46′
 • Sacke, Schrank und Schirm, reżyseria:  D. Mahlow, Saarlandischer Rundfunk, 1972, 85′
 • Kantor, realizacja: Hermann Engelbrecht, [Norymberga 1977], 45′
 • Die familie aus Wielopole, reżyseria: Michael Kluth, Westdeutscher Rundfunk, 1980, 45′
 • Tadeusz Kantor , realizacja: M. Lange, NDR, 1990 45′
 • Das Theater des Todes. Tadeusz Kantor – Künstler, Katzer, Provokateur der Welt, realizacja:  Michael Kluth, MDR RFN 1997, 58’/ wersja polska: Teatr śmierci – Tadeusz Kantor

Szwajcaria

 • Hommage a Tadeusz Kantor , TV Suisse Romande, Genewa 1991, 44′

Włochy

 • Kantor racconta Kantor , M.Bosio, Nico Garrone, Rzym 1980, 50′
 • Candid Kantor, reżyseria: Giancarlo Soldi, CRT Mediolan 1985, 42′
 • La macchina dell’amore e della morte di Tadeusz Kantor, Lavoro di Allestimento, realizacja:  Ariel Genovese, Mediolan 1987, 35′

 

Archiwum Cricoteki – kasety VHS

 • Zapisy spektakli Teatru Cricot 2 w różnych teatrach.
 • Próby spektakli:

Niech sczezną artyści
11 kaset wideo  (2×120, 9×180)

Nigdy tu już nie powrócę – Zapis prób spektaklu od pierwszej do ostatniej próby na 28  kasetach wideo (11×120, 17×180)

Dziś są moje urodziny 11 kaset wideo (11×180)

 • Konferencje prasowe, spotkania z publicznością i inne, dokumenty realizowane przez Cricotekę, telewizję polską i zagraniczną.
 • Kopie wszystkich wymienionych w Bibliografii materiałów.  
   
   
Opracowanie: Anna Halczak