“Cargo” – wystawa czasowa Marka Chlandy

[AD: Grafika. Na szarym tle dłoń trzymająca kartkę z zaproszeniem na wystawę Cargo Marka Chlandy.]

Projekt graficzny: Kaja Gliwa

Otwarcie wystawy dla publiczności: 09.10.2020.

Godziny otwarcia: czwartek–niedziela od 11:00 do 19:00.

Marek Chlanda

Cargo

„Nie wiadomo, co się nam przytrafi” – mówią członkowie i członkinie przedsięwzięcia. Na salę (scenę) Cricoteki wjechało około 270 rysunków, na razie zgrupowanych w 20 rysunkotobołach, w trzech seriach, które zasiądą na 70 krzesłach. 5 filmów szuka dogodnych dla siebie okoliczności projekcyjnych. No i kilku rzeźbom przytrafi się lifting. 52 kroki wzdłuż i 18 wszerz. Akustyka raczej średnia. Czas płynie wolno. „Domeną rysunku jest nie tyle wszystko, co da się narysować, ile to, co już po stokroć i tysiąckroć zostało narysowane” – wprowadza nas w zdarzenie Marek Chlanda.

[AD: Fotografia przedstawia rząd krzeseł z umieszczonymi na nich rysunkami.]

Cargo, fot. Gaweł Kownacki

Pracujemy tu już od miesiąca jako urządzenia do mierzenia: dystansu, temperatury, twardości, wytrzymałości, zapachu. Prace obejmują kilka sfer: obszar bezpośredniego doświadczania, przestrzeń rysunków jako pojęć czasownikowych oraz transmisje z zaświatów. Myślenie działaniem, intuicyjne przyskrzynianie zdarzeń, patrzenie choreograficzne i inne różnorodne procedury i procedery przyjmujemy za kamienie milowe naszych postępów. Pojemność, wyporność, zawartość działań stawiamy w miejsce interpretacji, treści i rozumienia. Badamy mechaniczność i organiczność ruchu, pamiętanie i zapominanie. Sala wystaw to nasze terytorium.  Zamieszkują je kpiarskie Trefnisie i wprawiające w egzystencjalną zadumę Zaświaty, krzywki i kąty proste. My gospodarujemy przestrzenią. Autoryzujemy widoki naszego ni to organizmu, ni pejzażu. Jest trochę zabawnie, ale nie obywa się bez presji i ciemięstwa.

[fotografia przedstawia rysunki powieszone na ścianie i połączone ze sobą liniami narysowanymi na ścianie.]

Cargo, fot. Gaweł Kownacki

Cargo Marka Chlandy jest przedsięwzięciem na styku wystawy, instalacji, performansu i procesu badawczego. Aktualnie realizuje go kilkuosobowy zespół (Marek Chlanda, Marta Bryś, Kaja Gliwa, Magdalena Kownacka, Izabela Zawadzka, Gaweł Kownacki i Aleksandra Idzikowska). Punktem wyjścia jest tytułowe Cargo, czyli ładunek lub usługa transportowa. Każdy ma własne formatujące doświadczenia, nauczycieli i mistrzynie, koncepcje, pojęcia, realizacje, które konstytuują jego/jej artystyczne lub życiowe „ja”. Dla Marka Chlandy kluczowy okazał się rok 1975, w którym obejrzał spektakle Apocalypsis cum figuris Jerzego Grotowskiego oraz Umarłą klasę Tadeusza Kantora. Te doświadczenia uznał za formacyjne dla swojej późniejszej twórczości, rozumienia i doświadczania sztuki. Miał wówczas 20 lat. Był studentem II roku na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Chlanda jest jedynym, jak na razie, członkiem zespołu, który widział te spektakle „na żywo”. Pozostali znają je z drugiej ręki. Każdy mierzy się z zawartością Cargo.

Cargo, fot. Gaweł Kownacki

Sala wystawowa podlegać będzie nieustannym zmianom. Marek Chlanda i członkowie zespołu obecni będą w przestrzeniach Cricoteki w trakcie trwania przedsięwzięcia. Grupa kooperantek i kooperantów będzie się sukcesywnie powiększać. Do udziału w procesie będą zapraszani goście z różnych dziedzin i środowisk, a różnorodność perspektyw stanie się materiałem wyjściowym do publikacji towarzyszącej wydarzeniu.

 

Cargo jest otwarte dla publiczności w Cricotece, przy ul. Nadwiślańskiej 2–4 w Krakowie od 9 października 2020 roku, co tydzień od czwartku do niedzieli w godzinach 11:00-19:00. 

Wstęp na wystawę czasową Marka Chlandy “Cargo” jest płatny. Bilety są dostępne w punkcie informacji na poziomie -1. 25 zł bilet rodzinny,  15 zł bilet zwykły,  10 zł bilet ulgowy, 8 zł bilet grupowy.

ZESPÓŁ CARGO: Marek Chlanda, Marta Bryś, Magdalena Kownacka, Kaja Gliwa, Gaweł Kownacki, Aleksandra Idzikowska, Izabela Zawadzka
KOORDYNATORZY: Kamil Kuitkowski, Izabela Zawadzka
PROJEKTY GRAFICZNE: Kaja Gliwa
MULTIMEDIA: Aleksandra Idzikowska, Gaweł Kownacki
WYDAWNICTWA: Magdalena Link-Lenczowska
PROGRAM EDUKACYJNY: Barbara Pasterak
DOSTĘPNOŚĆ: Olga Curzydło
PROMOCJA: Magdalena Goszczyńska

OŚWIETLENIE: Michał Dobrzyński, Mariusz Gąsior, Kamil Lenda,

FINANSE : Anna Pulit, Agnieszka Tomczak, Joanna Tarlaga

 

otwarcie wystawy dla publiczności: 09.10.2020

godziny otwarcia: czwartek–niedziela od 11:00 do 19:00

 

Wystawa jest częścią programu jubileuszowego na 40-lecie Cricoteki pod hasłem Trudne przeszłości – niepewne przyszłości.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.