Cloakroom | Program wystaw

Program wystaw „Cloakroom” opiera się na kuratorskim badaniu i rozpoznaniu we współczesnych sztukach wizualnych oczywistych lub trudniej rozpoznawalnych związków oraz powiązań z twórczością i postacią Tadeusza Kantora, a także wypracowanych przez niego estetyk. Wybór wystaw i artystów bazuje na przeplatających się, wzajemnie uzupełniających i dialogujących ze sobą równoprawnych wątkach: artyści i artystki bezpośrednio związani z Tadeuszem Kantorem oraz nazwiska i postacie młode, świeżo dynamizujące artystyczną rzeczywistość. Pozwoli to wypracować nowe płaszczyzny międzypokoleniowych dialogów oraz szerszy obraz obecności Kantora w sztukach wizualnych.

„Cloakroom” niesie ze sobą odwołanie tak do idei założyciela Cricoteki, dotyczących możliwości tworzenia sztuki, jak i do idei tzw. showroomu, czyli małych, eksperymentalnych przestrzeni wystawowych w dzisiejszych galeriach i centrach sztuki współczesnej. Odnosząc się zatem w swojej nazwie do funkcjonujących w instytucjach sztuki współczesnej showroomów, a także do dawnej architektonicznej funkcji i nieoczywistości szatni jako miejsca na styku tego, co zwyczajne i co artystyczne (o czym wspomina Kantor), może stać się miejscem artystycznego fermentu, eksperymentu i nowego galeryjnego programu w ramach działań Cricoteki.

Na ten moment zaplanowane są 3 wystawy; co dla Cricoteki szczególnie istotne, program nie będzie serią pojedynczych wystaw, ale wspólną trzy-odcinkową narracją, w której dzieła sztuki i artystyczne postawy wzajemnie uzupełniają się lub ścierają, dyskutują ze sobą i przenikają jedne w drugie. „Cloakroom” ma szansę stać się sprawdzianem modelu galerii pop-upowej w strukturach instytucji kultury z 40-letnią tradycją.

 

Harmonogram wystaw w ramach programu Cloakroom:

„Hurr durr”
Karolina Jarzębak
11 września – 10 października

TBA
Przemek Branas
Listopad
 

TBA
Teresa i Andrzej Wełmińscy
8 grudnia – styczeń

 

 

Patronat medialny: Gazeta Wyborcza, NN6T, Radio Kraków, TVP Kraków, TVP Kultura

Program jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 Logotyp MKDNiS