“Cricotage” 1965

Tadeusz Kantor w trakcie happeningu "Cricotage", fot. Eustachy Kossakowski

Tadeusz Kantor w trakcie happeningu “Cricotage”, fot. Eustachy Kossakowski

10 XII 1965 – Tadeusz Kantor przeprowadził w Warszawie w kawiarni Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych pierwszy w Polsce happening. Trwał 1 godzinę. Udział brali m.in: Hanna Ptaszkowska, Maria Stangret, Agnieszka Żółkiewska, Erna Rosenstein, Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Alfred Lenica, Zbigniew Gostomski, Wiesław Borowski, Mariusz Tchorek, Krystyn Jarnuszkiewicz.
[Cricotage] odbył się właśnie w kawiarni. Wprowadziłem tam 14 czynności życiowych jak jedzenie, golenie się, noszenie węgla, siedzenie itp. Czynności te zostały pozbawione podczas happeningu swych funkcji praktycznych i każda z nich była “skazana” wyłącznie na swój własny rozwój.”  [Tadeusz Kantor, “Rozmowa z Tadeuszem Kantorem”, w: Wiesław Borowski, “Tadeusz Kantor”, Warszawa 1982, s.85]