Cyrk, 1957 – Premiera

Premiera 13 I 1957 Dom Plastyk�w ul. łobzowska 3 w Krakowie

Premiera

13 I 1957

Dom Plastyków

ul. Łobzowska 3 w Krakowie