“Die Grosse Emballage” Bazylea 1966

Scena happeningu w galerii Handschin, fot. Archiwum Galerii Foksal

Scena happeningu w galerii Handschin, fot. Archiwum Galerii Foksal

 

20 i 21 X 1966 przy okazji wystawy indywidualnej malarstwa w Galerii Handschin w Bazylei Kantor prezentuje happening “Die Grosse Emballage”. Częścią jego , obok innych czynności, było zainicjowane w  “Cricotage’u” opakowanie  taśmą papieru stojącej postaci.