tk-20

[Zdjęcie przedstawia ksiązkę z fotograią, na której widnieje obraz t. Kantora pt/ "widok z okna".]