Impro krk

Czarno białe zdjęcie. Grupa dorosłych osób w czarnych ubraniach stoi na ciemnej scenie