Manekin dziecka na rowerku

Manekin dziecka na rowerku  Umarła klasa, 1975, w zbiorach Cricoteki

Manekin dziecka na rowerku Umarła klasa, 1975, w zbiorach Cricoteki

“Manekin dziecka połączony z mechanizmem rowerka
W ten sposób, aby ruch rowerka przenosił się na manekin wywołując ruchy absurdalne, niezsynchronizowane…

 

Skomplikowany wehikuł podobny do rowerka, na którym rozpięty jest czy rozkrzyżowany manekin chłopca w mundurku szkolnym. Jeszcze jedna Maszyna Opresji, sporządzona do spektaklu “Umarła klasa” w roku 1975.”

 

(Tadeusz Kantor, maszynopis autorski, Archiwum Cricoteki nr inw.: I/000570)