Maszyneria – teatralne półkolonie dla dzieci

W tym roku Lato w teatrze będzie skupione na ruchu. Pracujemy z artystami z Krakowskiego Teatru Tańca, ale wspólnie szukamy takiego sposobu poruszania, w którym odnajdzie się każdy. Spróbujemy stworzyć wielką taneczną maszynę, w której wszystkie elementy będą odgrywały istotną rolę.

Ciała ruszające się jak maszyna, a może maszyny ruszające się jak ciała? Zbudujemy aparatury tworzące sztukę: automaty do tańczenia albo urządzenia do rysowania.

 

Na warsztaty w dniach 28 czerwca–10 lipca 2021 (od poniedziałku do soboty) zapraszamy w tym roku dzieci w wieku 8-12 lat. Dwutygodniowe warsztaty zakończy wspólny pokaz, który odbędzie się 10 lipca o godz. 12:00 w Cricotece.

Szczegółowe informacje (także o dostępności zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością) i zapisy pod adresem: lato@cricoteka.pl

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja obecności na wszystkich zajęciach oraz udział w pokazie finałowym. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu uwzględniającego ograniczenia oraz wytyczne związane ze stanem epidemicznym/zagrożenia epidemicznego chorobą COVID-19.

Załączniki:

Regulamin

Zgody i oświadczenia

Klauzula informacyjna

Karta kwalifikacyjna

 

 

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 [Logotypy Cricoteki i Województwa Małopolskiego]

 

Patronat medialny:

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 14. edycji programu dofinansowanie otrzymało 41 ośrodków z całej Polski – 16 organizacji pozarządowych i 25 samorządowych instytucji kultury.

Ośrodki, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 7 ośrodkom.

Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

 

Więcej informacji na temat programu na:

www.latowteatrze.pl

www.facebook.com/programLatowteatrze

 

LATO W TEATRZE 2021 organizują: 

W ramach modułu LATO W TEATRZE+

Gminny Ośrodek Kultury w Górznie + Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie;
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA  w Krakowie + Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca;
Stowarzyszenie Teatr Okno + Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu;
Śląski Teatr Lalki i Aktora “Ateneum” + Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”;
Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie + Ośrodek Kultury w Będzinie;
Teatr Lalek PLECIUGA + Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim; Wrocławski Teatr Lalek + Fundacja OnWater.pl

 

W ramach modułu LATO W TEATRZE

A la teatr; Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo; Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej; Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu; Dom Kultury w Kraśniczynie; Dom Kultury w Strzelnie; Fundacja Ditero; Fundacja KONTRA/BANDA; Fundacja Mai i Mata Kwiatkowskich; Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności; Fundacja Studio TM; Fundacja Teatr Latarnia; Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – “Teatrikon”; Fundacja Wspierania Integracji Osób Niepełnosprawnych STREFA INTEGRACJI; Fundacja Zaułek Krzysztofa Falkowskiego; Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach; Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku; Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach; Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe; Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu; Miejski Dom Kultury w Bełżycach; Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku; Miejskie Centrum Kultury w Piaskach; Muzeum Powstania Warszawskiego; Nałęczowski Ośrodek Kultury; Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta; Pałac Kultury Zagłębia; Słupski Ośrodek Kultury; Stowarzyszenie “Do korzeni”; Stowarzyszenie K.O.T.; Stowarzyszenie Łazarz – Zakorzenieni w Tradycji; Stowarzyszenie Smak Przygody; Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie; Terra Artis Lanckorona