Słuch

DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH:

 

Informacje na temat budynku Cricoteki przy ul. Nadwiślańskiej:

Informacje ogólne w PJM oraz praktyczne informacje dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Przewodnik w PJM po wystawie Tadeusz Kantor. Widma

Najbliższe wydarzenia w PJM

Przewodnik w PJM po twórczości Tadeusza Kantora

 

Informacje na temat Galerii-Pracowni przy ul. Siennej 7/5:

Dostępność Galerii-Pracowni

 

Kontakt do koordynatorów dostępności:

Basia Pasterak pasterak@cricoteka.pl tel. 12 442 77 70, wewnętrzny 107

Olga Curzydło curzydlo@cricoteka.pl tel./SMS 506 164 487, 12 442 77 70, wewnętrzny 121

Post navigation