Słuch

DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH:

 

Informacje na temat budynku Cricoteki przy ul. Nadwiślańskiej:

Informacje ogólne w PJM oraz praktyczne informacje dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Przewodnik w PJM po wystawie Tadeusz Kantor. Widma

Przewodnik w PJM po twórczości Tadeusza Kantora

 

Informacje na temat Galerii-Pracowni przy ul. Siennej 7/5:

Dostępność Galerii-Pracowni

 

Kontakt do koordynatorki dostępności:

Anna Rejowska rejowska@cricoteka.pl tel. 505 319 882 lub (12) 442 77 70 wewnętrzny 121

Post navigation