Wzrok

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

Informacje na temat budynku Cricoteki przy ul. Nadwiślańskiej:

Dojazd do budynku

Informacje ogólne

Dostępność wystawy stałej Tadeusz Kantor. Widma 

Audiodeskrypcje

Oświadczenie o dostępności (mp3)

 

Informacje na temat Galerii-Pracowni przy ul. Siennej 7/5:

Dostępność Galerii-Pracowni

 

Kontakt do koordynatorów dostępności:

Basia Pasterak pasterak@cricoteka.pl tel. 12 442 77 70, wewnętrzny 107

Olga Curzydło curzydlo@cricoteka.pl tel. 506 164 487, 12 442 77 70, wewnętrzny 121