O Cricotece

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie

Cricoteka rozpoczęła swą działalność w 1980 roku w Krakowie jako Ośrodek Teatru Cricot 2. Przez następne dziesięć lat Ośrodek tworzył instytucjonalne podstawy funkcjonowania Teatru Cricot 2 gromadząc jednocześnie materiały dokumentujące twórczość teatralną i plastyczną Tadeusza Kantora. Po śmierci artysty Ośrodek Teatru Cricot 2 Cricoteka zmienił nazwę na Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka. Pod tą nazwą funkcjonował przez lata w kilku miejscach w Krakowie (biura Cricoteki przy ul. Szczepańskiej 2; Archiwum Cricoteki przy ul. Kanoniczej 5; Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora przy ul. Siennej 7/5 oraz magazyny zbiorów). Niestety, żadne z nich nie pozwalało na pełną prezentację twórczości Tadeusza Kantora, dlatego konieczne stało się scalenie rozproszonej w kilku miejscach instytucji w jednej siedzibie.

W październiku 2005 roku ze strony Województwa Małopolskiego – organizatora Cricoteki, pojawiła się propozycja stworzenia nowej siedziby w dawnej Elektrowni Podgórskiej przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie. Plany zakładały zaadaptowanie na potrzeby Ośrodka zabytkowych budynków dawnej elektrowni oraz stworzenie zintegrowanego z nimi, nowoczesnego obiektu nowej siedziby Cricoteki.

W 2006 w międzynarodowym konkursie architektonicznym wyłoniono koncepcję autorstwa IQ2 Konsorcjum (Wizja Sp. z o.o.- Stanisław Deńko, nsMoonStudio Sp. z o.o.- Piotr Nawara, Agnieszka Szultk, Kraków).

Projekt został nagrodzony za ambitną próbę zbudowania przestrzeni publicznej będącej jednocześnie sceną i widownią – miejscem nieustannego spektaklu, gdzie tak jak w Teatrze Kantora, zostają zlikwidowane granice między aktorem a widzem. W pracy czytelne są inspiracje koncepcjami artystycznymi artysty, szczególnie ideą ambalażu i sztuką konfliktu i „spięcia”, łamaniem stereotypów i prowadzeniem niecodziennych zderzeń form i treści.

Przetworzenie charakterystycznego rysunku człowieka niosącego na plecach stół (rysunek autorstwa Tadeusza Kantora) jest symbolem „spięcia” materii, przedmiotu z istotą ludzką. Projekt tworzy potrzebny w tej części miasta wyraźny akcent przestrzenny, formę w sposób zdecydowany budującą nową panoramę Podgórza. Respektuje kontekst miejsca traktując obiekt jako kantorowski „rekwizyt” odpowiadający duchowi i skali tej postindustrialnej dzielnicy Krakowa.

W 2009 roku projekt Cricoteki otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn. Budowa nowej siedziby Cricoteki w tym Muzeum Tadeusza Kantora z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środki na wkład własny pochodzące z budżetu Województwa Małopolskiego.

W grudniu 2009 roku podpisano umowę na realizację budowy z firmą Chemobudowa S.A. a prace budowlane zakończono jesienią 2014 roku.

W efekcie rewitalizacji zabudowań Elektrowni Podgórskiej i budowy nowej Cricoteki powstał wielofunkcyjny budynek, który jest atrakcyjnym punktem na turystycznej mapie Krakowa. Nowa siedziba Cricoteki to nie tylko jedna z najoryginalniejszych budowli w Krakowie, ale także miejsce wielu artystycznych wydarzeń. W budynku posiadamy: salę przeznaczoną na stałą ekspozycję dzieł Tadeusza Kantora, przestrzeń na wystawy czasowe, salę wielofunkcyjną, salę edukacyjną, Archiwum, księgarnię, kawiarnię, przestrzeń magazynową oraz plac publiczny. Pod Cricotekę podlega także Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora przy ul. Siennej 7/5.

 

 

Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora  

Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora, mieszcząca się przy ul. Siennej 7/5, udostępniana jest publiczności od 1995 r. W tym mieszkaniu-pracowni artysta w latach 1987-1990 tworzył ostatnie dzieła swojego życia. Zachowały się meble, pisma, rysunki, przedmioty osobiste, pamiątki z podróży. Wystrój wnętrza uchyla rąbka tajemnicy osobowości twórcy, pozwala przyjrzeć się skromnym warunkom, które dla Tadeusza Kantora były wystarczające, by tworzyć.

 

 

Aktualne wystawy na Siennej 

 

Zobacz więcej:

Instrukcja wypożyczeń w Cricotece

Nagrody

Przetargi

Informacje praktyczne

Regulamin zwiedzania Cricoteki