Odys.

Odys – “Nigdy tu już nie powrócę”, 1988 w zbiorach Cricoteki