Pan młody, Panna młoda

Pan młody, Panna młoda, "Gdzie są niegdysiejsze śniegi", 1978 w zbiorach Cricoteki

Pan młody, Panna młoda, “Gdzie są niegdysiejsze śniegi”, 1978 w zbiorach Cricoteki