Program dla szkół zbudowany wokół tematu kostiumów teatralnych

We współpracy z MICET – Muzeum Interaktywnym / Centrum Edukacji Teatralnej działającym przy Starym Teatrze zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty realizowane są oddzielnie, ale stanowią tematyczną całość. Jedno spotkanie odbywa się w MICET, drugie w Cricotece. Oba zostały przygotowane przez pedagogów teatru i wprowadzają w tajniki teatru, scenografii i kostiumu.

Na czym to polega?

Nauczyciel planuje wizytę w dwóch instytucjach, wybierając jeden z czterech proponowanych tematów:

Wszystko z papieru dla uczestników w wieku 711 lat

Na drewnianym manekinie dla uczestników w wieku 711 lat

Kostium jak rzeźba dla uczestników w wieku 1218 lat

Schowani dla uczestników w wieku 1218 lat

Pierwsza część warsztatów odbywa się w MICET i stanowi wprowadzenie do tematu kostiumów teatralnych, ich funkcji w teatrze, znaczenia ubrań.

Druga część warsztatów odbywa się w Cricotece i obejmuje zwiedzanie wystawy Osobiste. Kostiumy teatralne Kantora oraz plastyczno-teatralne działania związane z kostiumem.

Szczegółowe informacje dotyczące tematów poszczególnych warsztatów

Jak rezerwować?

Nauczyciel rezerwuje jeden warsztat w MICET, a drugi w Cricotece. Każdy z terminów jest ustalany indywidualnie, według potrzeb i możliwości grupy.

Warsztat w MICET Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
Kontakt: Daniel Arbaczewski, daniel.arbaczewski@stary.pl / tel. 735 597 182
Miejsce: ul. Jagiellońska 1, Kraków
Koszt: 10 zł od ucznia
Czas trwania: 90 minut

Warsztat w Cricotece
Kontakt: Justyna Droń, slawik@cricoteka.pl / tel.  (12) 442 77 70 wew. 107
Miejsce: ul. Nadwiślańska 2–4, Kraków
Koszt: 180 zł od grupy
Czas trwania: 60 minut

Jakie są z tego korzyści?

Uczniowie mają możliwość odwiedzić dwie instytucje kultury w Krakowie, kompleksowo zapoznać się z tematem kostiumów teatralnych i zobaczyć wystawę obiektów ze spektakli jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych XX wieku.

Opiekun grupy, która weźmie udział w obu spotkaniach, otrzymuje dodatkowy pakiet pomocy dydaktycznych – płytę edukacyjną z materiałami o Tadeuszu Kantorze oraz książki o sztuce.