Program towarzyszący wystawie

Wspólnym dla tegorocznych działań Cricoteki hasłem są “Trudne przeszłości, niepewne przyszłości”. Poprzez wystawę “Tadeusz Kantor. Widma” chcieliśmy poszukać odpowiedzi na pytanie o to, jak bieg historii determinuje twórczość i rozwój sztuki i badać, w jaki sposób sztuka naznaczona zagrożeniem może być prezentowana dzisiaj. Obecna sytuacja przekreśliła nasze pierwotne zamierzenia, ale jednocześnie podkreśliła aktualność narracji, wokół których budowaliśmy wystawę oraz program wydarzeń towarzyszących.

Poniżej przedstawiamy pełen program wydarzeń towarzyszących ekspozycji, jakie zaplanowaliśmy na ten rok. Nie mogąc na razie gościć Państwa w naszej siedzibie, część z nich przenieśliśmy na późniejszy termin, część realizujemy online. Na program złożą się zarówno specjalistyczne wykłady, jak i krótkie narracje i materiały audiowizualne dotyczące kwestii czy obiektów związanych z ekspozycją. Tym samym zapraszamy do śledzenia naszej strony i uczestnictwa wraz z nami w odkrywaniu i re-interpretowaniu twórczości Tadeusza Kantora. Program wydarzeń towarzyszących on-line prezentujemy również na portalu Facebook.

[Kolorowa grafika promująca wystawę. Żółto-czarne tło, a na nim duży napis w kolorze granatowym „WYKŁADY” oraz mniejszy w kolorze czarnym "Tadeusz Kantor. Widma”.]

Wykłady

Wydarzenia, które planujemy realizować w odniesieniu do wystawy balansować będą między twórczością Tadeusza Kantora, wystawą “Tadeusz Kantor. Widma” w kontekście strategii prezentowania trudnej przeszłości oraz szerszym kontekstem międzynarodowego programu “Staging Difficult Pasts”. Kalejdoskop problemów, tematów i konstrukcji, oscylujących w twórczości Kantora wokół trudnej przeszłości  odnosi się do szerszego kontekstu kulturowego prezentowania trudnej przeszłości i stanie się tematem serii wykładów.

03 kwietnia, godz.16.30 Michał Kobiałka “Widma Przeszłości” / ONLINE

Michał Kobiałka, dziekan i profesor teatrologii w Department of Theatre Arts & Dance na Uniwersytecie w Minnesocie w USA wygłosi wykład na temat twórczości T. Kantora w odniesieniu do biegu historii znaczącego życie twórcy oraz historii sztuki europejskiej, wprowadzając teoretyczne pojęcia wywodzące się z poszczególnych kierunków w sztuce oraz narracje współczesnych krytyków twórczości Kantora. Prof. Kobiałka będzie szukał odpowiedzi na pytanie, co w teatrze Kantora fascynuje nas dzisiaj i sprawia, że wciąż wracamy do jego twórczości wizualnej oraz pism teoretycznych.


Transkrypcja wykładu “Widma przeszłości” jest dostępna pod poniższym linkiem:

Transkrypcja-wykładu-Michał-Kobiałka-Widma-przeszłości.

 

Kolejne wykłady:

11 maja, godz. 18.00 Grzegorz Niziołek “Rzeźnia” / ONLINE

Szatnia w przedstawieniu Tadeusza Kantora Nadobnisie i koczkodany nie przez przypadek przypominała urządzenie zwierzęcej jatki przeznaczone do wieszania mięsa zaszlachtowanych zwierząt. Przez cały spektakl tkwiła w pejzażu przedstawienia, gdzieś daleko w kącie jako traumatyczny obiekt – na hakach wisiały ubrania. Ta szatnia-jatka jest równie prymitywna jak urządzenia do masowej Zagłady, ale pozbawiona masek, jakie tamte przybrały.

Grzegorz Niziołek – polski teatrolog, literaturoznawca i nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Teatru i Dramatu UJ, profesor nadzwyczajny na Wydziale Reżyserii Dźwięku Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.Od 2008 do 2010 roku dyrektor artystyczny Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. Współzałożyciel i wieloletni redaktor naczelny czasopisma teatralnego „Didaskalia”. Pomysłodawca i organizator konferencji naukowych: „Dwudziestolecie. Teatr polski po 1989 roku” (2009) oraz „Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie” (2011). W pracy naukowej zajmuje się m.in. polskim teatrem w XX i XXI wieku, sztuką reżyserii oraz krytyką teatralną.

 

9 czerwca, godz. 18.00 Małgorzata Paluch-Cybulska “Tadeusz Kantor. Historia jako ready made” / ONLINE

Tematem wykładu będzie wpływ doświadczeń prowokowanych przez historię na życie i twórczość Tadeusza Kantora. Motywy historyczne i biograficzne są u artysty silnie zindywidualizowane, funkcjonują jak klisze pamięci. Nie występują linearnie, są wybiórczymi urywkami, wrakami, strzępami przetworzonymi przez mechanizm pamięci i wspomnień artysty, jego kondycji i lęków. Kantor używa ich jako narzędzi świadomie wprowadzanych do złożonych konstrukcji dzieł, w pewnym sensie manewruje nimi jako ready made, czyli realnością gotową.

Małgorzata Paluch-Cybulska – kuratorka wystawy “Tadeusz Kantor. Widma”, kierownik Archiwum oraz kierownik Muzeum Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie.

 

6 października, godz. 18.00 Anna Róża Burzyńska

18 listopada, godz. 18.00 Katarzyna Fazan

2 grudnia, godz. 17.00 Dyskusja panelowa. Cricoteka w kontekście idei instytucji kultury w powojennej Polsce.

 

[Kolorowa grafika promująca wystawę. Czarno-granatowe tło, a na nim napis w kolorze żółtym oraz granatowym "Dybuk w teatrze miłości i śmierci Tadeusza Kantora, 6-17 lipca 2020".]

Warsztaty teatralne

„Dybuk w Teatrze Miłości i Śmierci Tadeusza Kantora”

Warsztaty teatralne Bogdana Renczyńskiego poruszające zagadnienia katastrofy, klęski, miłości, śmierci na podstawie tekstu „Dybuk” Tadeusza Kantora opartego na motywach sztuki Szlomo Zanwil Rapaport An-skiego o tym samym tytule oraz zapisów prób spektaklu „Dziś są moje urodziny” Teatru Cricot 2.

Warsztaty skierowane są do młodzieży licealnej i osób dorosłych, także do osób z niepełnosprawnościami.

Termin: 6-17 lipca 2020

 

[Kolorowa grafika promująca wystawę. Żółto tło, a na nim duży napis w kolorze granatowym „Spotkania dla seniorek i seniorów”.]

Spotkania dla seniorek i seniorów

Spotkania o charakterze warsztatowym, dla których głównym punktem wyjścia będzie historia, tożsamość, pamięć oraz strategie jej działania.

8 września, 12.00-13.30

22 września, 12.00-13.30

6 października, 12.00-13.30

20 października, 12.00-13.30

 

[Kolorowa grafika promująca wystawę. Czarno-granatowe tło, a na nim napis w kolorze żółtym „Szkolenia dla nauczycieli”.]

Szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli 

Tematem przewodnim wszystkich spotkań będzie wielowymiarowość sytuacji twórczych, teatralnych, improwizacja, sięganie po różne media oraz łączenie kontekstów, a przede wszystkim wykorzystanie edukacyjnego potencjału wystawy Tadeusza Kantora jako inspiracji i punktu wyjścia do rozmowy o teatrze.

30 września, 16.00-18.00

Wspomnienia, Pamięć, Przeszłość – narzędziownik teatralny w pracy z młodzieżą

Punktem wyjścia działania warsztatowego jest wystawa „Tadeusz Kantor. Widma”. Uczestnicy poddadzą twórczej analizie zarówno formę jak i treść wystawy. Spotkanie będzie szansą na konfrontację naszych przekonań z postawami prezentowanymi za pomocą dzieł Kantora. Zastanowimy się: Jak współczesność traktuje przeszłość? Jak pamięć kształtuje rzeczywistość? Jak wspomnienia wpływają na postawy? Proponowane działania dadzą narzędzia do pracy z grupą w obszarze: samodzielnej analizy wystawy oraz kreatywnego działania.

Warsztaty prowadzone są oparciu o metody z obszaru pedagogiki teatru, które przesuwają akcent edukacji z aspektu biernego przyjmowania wiedzy na aspekt aktywny, uczestniczący (doświadczanie, samodzielne dochodzenie do rozwiązania).

Prowadzenie: Agnieszka Szymańska – pedagożka teatru, tutorka i producentka, od 10 lat współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie obecnie przy programie Teatroteka Szkolna, prowadząc szkolenia dla nauczycieli i instruktorów teatralnych z zakresu pedagogiki teatru, wcześniej jako ewaluatorka programu Lato w teatrze (2011-2018) i producentka małych Warszawskich Spotkań Teatralnych (2010-2013).  Trzykrotna tutorka i mentorka w programie “Przełącz się na młodzież” realizowanym przez Fundację Szkoła Liderów w ramach Programu “Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (specjalności pedagogika ogólna i edukacja medialna), Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Pedagogów Teatru Instytutu Teatralnego. Edukatorka w Teatrze 21 Justyny Sobczyk, koordynuje i współtworzy działania edukacyjne, współpracując z teatrami lalkowymi i dramatycznymi (m.in. Teatr Baj w Warszawie, Teatr Pinokio w Łodzi, Teatr Fredry w Gnieźnie, TR Warszawa, Teatr Powszechny w Warszawie). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku.

Kolejne terminy:

21 października, 16.00-18.00

18 listopada, 16.00-18.00

Zapisy/informacje: slawik@cricoteka.pl

 

 [Kolorowa grafika promująca wystawę. Czarno-granatowe tło, a na nim napis w kolorze żółtym „Oprowadzania”.]

OPROWADZANIA PO WYSTAWIE Tadeusz Kantor. Widma

Na wystawie Tadeusz Kantor. Widma znajdziemy się w otoczeniu niemal dwustu obiektów teatralnych. Każdy z nich posiada własne znaczenie, jednak w przestrzennym zestawieniu tworzą wiele nowych połączeń tematycznych i interpretacyjnych. Oprowadzania poruszać będą wybrane wątki i idee prezentowane na wystawie w kontekście zagadnień takich jak dzieciństwo, motyw drogi i podróży, ambalaż, symbole, wojna, opresja władzy, ruiny, przestrzeń, scenografia, biografia artysty, maszyna, ruch, rodzina, ojciec i matka, władza, deformacja, historia, pamięć, klisze pamięci, muzyka, dźwięk. Różne ścieżki, różne wątki, różne możliwości interpretacji.

4 kwietnia, 13.00 / PRZENIESIONE NA INNY TERMIN

18 kwietnia, 13.00 / PRZENIESIONE NA INNY TERMIN

9 maja, 13.00 Oprowadzanie tłumaczone na PJM / PRZENIESIONE NA INNY TERMIN

13 czerwca, 13.00 / PRZENIESIONE NA INNY TERMIN

11 lipca, 13.00

8 sierpnia, 13.00

12 września, 13.00

26 września, 13.00 Oprowadzanie z audiodeskrypcją

10 października, 13.00

24 października, 13.00

14 listopada, 13.00

12 grudnia, 13.00

 

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia na Polski Język Migowy, pętli indukcyjnej, audiodeskrypcji, asysty w dotarciu do Cricoteki – zadzwoń lub napisz: 506 164 487, dostepnosc@cricoteka.pl

Oprowadzania przygotują i poprowadzą zamiennie: Agnieszka Podyma / Beata Kwiatkowska / Marta Przywara.