Służące – Marionety

Służące, projekt Maszyna miłości i śmierci, 1987, w zbiorach Muzeum Marionetek, Palermo

Służące, projekt Maszyna miłości i śmierci, 1987, w zbiorach Muzeum Marionetek, Palermo

“Maszyna miłości i śmierci” (1987),

“Spektakl, którego początek jest k l i s z ą pamięci – sprzed pół wieku. W 1938 mój pierwszy teatr – Maeterlincka “¦śmierć Tintagilesa”. A zakończenie w roku 1988. Trzy zbrodnicze automaty. Rok 1938. Klisza.”

 

 

(Tadeusz Kantor. Przedmioty, klisze pamięci…, opracowanie: Anna Halczak, Krzysztof Pleśniarowicz, BWA Wrocław 1990, s.25)