mini-1

Stojąca w kręgu w sali teatralnej grupa kilkunastu osób w różnym wieku

Warsztaty taneczne dla młodzieży i seniorów we wrześniu 2019