mini-38

Dwie kobiety podczas tańca; jedna z nich wyciąga rękę do drugiej