mini-44

Uczestniczka warsztatów patrzy przed siebie