mini-46

[Dwie kobiety stoją w wyprostowanej pozie, trzymając się wzajemnie za wyciągnięte przedramiona